Sölu- og markaðsstjóri stafrænna miðla

 • Icepharma
 • 08/12/2018
Fullt starf Sérfræðingar Skrifstofustörf Stjórnendur Sölu og markaðsstörf

Um starfið

Icepharma leitar að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi í nýtt og spennandi starf

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón með uppbyggingu og rekstri stafrænna miðla sem eru notaðir í sölu- og markaðstengdum tilgangi
 • Ritstjórn stafrænna miðla
 • Yfirumsjón með stafrænni sölu og markaðssetningu
 • Virk þátttaka í mótun og innleiðingu stafrænnar stefnu Icepharma
 • Fylgjast með nýjungum, þróun og tækifærum í stafrænum miðlum
 • Framkvæmd og úrvinnsla greininga
 • Stýra teymum sem koma að hönnun og þróun á stafrænum miðlum

Hæfnikröfur

 • Yfirgripsmikil reynsla af stafrænum miðlum
 • Reynsla af sölu- og markaðsmálum
 • Sjálfstæð vinnubrögð
 • Reynsla af stjórnun teyma
 • Góð greiningarhæfni
 • Jákvæðni, framúrskarandi færni og áhugi á mannlegum samskiptum og tengslamyndun
 • Góður skilningur á hönnun og virkni stafrænna miðla
 • Reynsla af notkun CRM kerfa æskileg
 • Mjög gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli
 • Fagmennska og frumkvæði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hörður Þórhallsson, forstjóri Icepharma, hordurth@icepharma.is.

 

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

 

Sótt er um starfið á ráðningarvef Icepharma: www.icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna

Umsóknarfrestur er til 20. desember 2018.

 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

SKRÁ INN OG SÆKJA UM STARF