Laus störf hjá Hafnarfjarðarbæ

  • Hafnarfjarðarbær
  • 28/12/2018
Fullt starf / hlutastarf Iðnaðarmenn Kennsla Sérfræðingar Umönnun og aðstoð Önnur störf

Um starfið

Fjármálasvið
» Sérfræðingur

Fjölskylduþjónusta
» Félagsráðgjafi í ráðgjafarteymi

Grunnskólar
» Forfallakennari - Víðistaðaskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
» Kennari í íslensku sem öðru máli - Víðistaðaskóli

Málefni fatlaðs fólks
» Forstöðumaður afleysingastarf - Erluás
» Tímabundið starf - Berjahlíð
» Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks í sjálfstæðri búsetu
» Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
» Yfirþroskaþjálfi - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni

Leikskólar
» Leikskólakennari - Hlíðarendi
» Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
» Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Stekkjarás
» Leikskólasérkennari - Stekkjarás
» Þroskaþjálfi - Norðurberg

Stjórnsýslusvið
» Skjalavörður

Umhverfis- og skipulagsþjónusta
» Bifvélavirki / Vélvirki í þjónustumiðstöð
» Tækjamaður II í þjónustumiðstöð
» Starfsmaður vatnsveitu

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnarfjordur.is