Skrifstofumaður á þjónustu félagsráðgjafa og sálfræðinga

  • Landspítali
  • , 101 Reykjavík
  • 15/01/2019
Fullt starf

Um starfið

Þjónusta félagsráðgjafa og sálfræðinga vill ráða til starfa öflugan liðsmann sem hefur áhuga á fjölbreyttu starfi í krefjandi þverfaglegu umhverfi. Deildirnar heyra undir geðsvið en veita þjónustu á öllum deildum spítalans. Skrifstofumaður er aðstoðarmaður yfirfélagsráðgjafa og yfirsálfræðings við ýmis sérhæfð verkefni.

Við leitum eftir jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingi, karli eða konu, með gott viðmót og ríka þjónustulund til að annast fjölbreytt verkefni og vera andlit þeirrar þjónustu sem við veitum. Starfið er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.
Félagsráðgjöf og sálfræðiþjónustan eru í stöðugri framþróun og því unnið að margvíslegum umbótaverkefnum. Margvísleg tækifæri eru til að dýpka þekkingu sína á þessum sviðum.

Helstu verkefni og ábyrgð » Dagleg umsjón starfseminnar, þ.m.t. símsvörun, upplýsingagjöf, pantanir
» Frágangur gagna og gagnavinnsla í tölvukerfum LSH
» Gerð ráðningasamninga og móttaka nýrra starfsmanna
» Umsýsla nema í starfsnámi og endurmenntun/starfsþróun starfsmanna
» Ýmis önnur fjölbreytt og krefjandi verkefni sem tengjast þjónustunni

» Dagleg umsjón starfseminnar, þ.m.t. símsvörun, upplýsingagjöf, pantanir
» Frágangur gagna og gagnavinnsla í tölvukerfum LSH
» Gerð ráðningasamninga og móttaka nýrra starfsmanna
» Umsýsla nema í starfsnámi og endurmenntun/starfsþróun starfsmanna
» Ýmis önnur fjölbreytt og krefjandi verkefni sem tengjast þjónustunni

Hæfnikröfur » Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Tölvufærni, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
» Góð færni í íslensku og ensku, töluðu og rituðu máli, þekking á einu Norðurlandamáli er kostur
» Grunnmenntun í félagsráðgjöf eða sálfræði er æskileg
» Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

» Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Tölvufærni, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
» Góð færni í íslensku og ensku, töluðu og rituðu máli, þekking á einu Norðurlandamáli er kostur
» Grunnmenntun í félagsráðgjöf eða sálfræði er æskileg
» Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 24.01.2019 Nánari upplýsingar Anna Rós Jóhannesdóttir, annajoh@landspitali.is, 543 4082 Berglind Guðmundsdóttir, berggudm@landspitali.is, 543 9292 LSH Félagsráðgjöf Hringbraut 101 Reykjavík