Hjúkrunarfræðingar við Heilsugæsluna Miðbæ

  • Heilsugæslan
  • 04/01/2019
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Heilsugæslan Miðbæ auglýsir eftir tveim hjúkrunarfræðingum til starfa í 80 - 100 % störf við heilsugæsluhjúkrun. Um er að ræða ábyrgðarmikil og krefjandi störf og spennandi vettvang fyrir hjúkrunarfræðinga sem áhuga hafa á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Heilsugæslan Miðbæ sinnir fyrst og fremst íbúum í 101 Reykjavík en á stöðina leita einnig fjölmargir með tímabundna búsetu í hverfinu og mikil aukning hefur orðið í fjölda ferðamanna sem leita á stöðina. Skráðir skjólstæðingar stöðvarinnar eru um 12.000. Góður starfsandi er á stöðinni og lögð er áhersla á góða samvinnu allra starfsstétta og gott aðgengi skjólstæðinga að þjónustu.

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, sálfræðingi, hreyfistjóra og riturum og kennsla heilbrigðisstétta er mikilvægur þáttur í starfi stöðvarinnar. 

Heilsugæslunni er ætlað að veita íbúum almenna, samfellda og aðgengilega heilbrigðisþjónustu.

Stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga, má þar t.d. nefna sérhæfðar móttökur fyrir ýmsa langvinna sjúkdóma og lífstílstengda kvilla s.s. sykursýkismóttöku, lífstílsmóttöku, fjölskylduteymi auk heilsuverndar eldra fólks. Bráðaþjónusta er vaxandi á stöðinni og náið samstarf er við félagsþjónustu Reykjavíkur.

Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

Helstu verkefni og ábyrgð
Megin starfssvið er skólaheilsugæsla, almenn móttaka á heilsugæslustöð og ungbarnavernd.

Skólahjúkrunarfræðingur sinnir reglubundnu heilbrigðiseftirliti nemenda og fræðslu. Auk þess sinnir hann öðrum viðfangsefnum sem upp kunna að koma í samstarfi við annað starfsfólk skólans og foreldra eftir þörfum hverju sinni.

Starfssvið í móttöku er mjög víðtækt, allt frá símaráðgjöf til bráðaþjónustu. Hjúkrunarmóttakan sinnir fólki á öllum aldri og skiptist í opna móttöku, bókaða móttöku og símaráðgjöf. Í opinni móttöku er tekið á móti bráðaerindum, í bókaðri móttöku er tekið á móti erindum sem eru ekki bráð s.s. ferðamannaheilsuvernd og sárameðferð. Einnig er boðið upp á lífsstíls- og sykursýkisráðgjöf.

Hæfnikröfur
- Íslenskt hjúkrunarleyfi
- Faglegur metnaður og áhugi á að vinna með fjölskyldum
- Sjálfstæði í starfi
- Reynsla af heilsugæsluhjúkrun æskileg
- Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
- Reynsla af bráða- og slysamóttöku er kostur
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Góð íslenskukunnátta 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert.
Stéttarfélag er Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun og staðfest afrit af opinberu starfsleyfi. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 21.01.2019

Nánari upplýsingar veitir
Sigríður Dóra Magnúsdóttir - sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - 513-5950
Hafdís Ólafsdóttir - hafdis.olafsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5950