Starf við launavinnslu í Kjaradeild

 • Reykjavíkurborg
 • Fjármálaskrifstofa, Borgartúni 12-14
 • 10/01/2019
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Kjaradeild

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar. Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess. Hjá kjaradeild starfa 29 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna.
 • Eftirlit með rafrænni skráningu.
 • Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga.
 • Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launa- og viðverukerfa.

Hæfniskröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum.
 • Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Greiningarhæfni.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélagi.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 21.1.2019
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Fjármálaskrifstofa

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Ólafsdóttir í síma 411 1111 og tölvupósti harpa.olafsdottir@reykjavik.is.

Fjármálaskrifstofa
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík