Sérkennsla/atferlisþjálfun - Brákarborg

 • Reykjavíkurborg
 • Brákarborg, v/ Brákarsund
 • 10/01/2019
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Leikskólinn Brákaborg

Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við atferlisþjálfun í leikskólanum Brákarborg, sem er þriggja deilda leikskóli við Brákarsund, rétt við Laugardalinn. Unnið er eftir hugmyndafræði Caroline Pratt og John Dewey og aðaláhersla er á nám í gegnum einingakubba, opinn efnivið og umhverfismennt.

Starfið er laust nú þegar, eða eftir samkomulagi, og mögulegt að semja um sveigjanlegan vinnutíma.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita barni með sérþarfir atferlisþjálfun, leiðsögn og stuðning.
 • Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
 • Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
 • Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur

 • Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla og þekking á atferlisþjálfun æskileg
 • Reynsla af sérkennslu æskileg
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 23.1.2019
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólrún Óskarsdóttir í síma 867-0900 og tölvupósti solrun.oskarsdottir@reykjavik.is.

Brákarborg
v/ Brákarsund
104 Reykjavík