Sérkennsla/atferlisþjálfun -Dalskóli

 • Reykjavíkurborg
 • Dalskóli leikskólahluti, Úlfarsbraut 118-12
 • 10/01/2019
Hlutastarf Kennsla

Um starfið

Dalskóli - Leikskóli

Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við atferlisþjálfun í Dalskóla-leikskólahluta. Um er að ræða starf á næst yngstu deild. Um er að ræða 70-100 % stöðu sem er laus nú þegar, eða eftir samkomulagi.

Dalskóli er samrekinn grunnskóli, leikskóli og frístund. Í leikskólahluta Dalskóla eru starfandi 5 deildir og dvelja þar 97 börn samtímis. Í Dalskóla er lögð mikil áhersla á skapandi starf og er unnið í anda hugmyndafræði Reggio Emilia. Áhugahvöt barnanna fær að blómstra og er hvert barn með persónumöppu þar sem skráningar við verk barnanna fá að njóta sín. Undanfarin ár hefur verið unnið að mörgum spennandi verkefnum og sýningum á verkum barnanna í samvinnu við Barnamenningarahátíð Reykjavíkurborgar. Leikskólahlutinn hefur fengið hvatningarverðlaun skóla- frístundasviðs fyrir skemmtileg og skapandi verkefni.

Í leikskólahluta er unnið eftir hugmyndum kennsluverkefnisins ,,leikur að læra, þar sem börn læra í gengum leikinn í hópum og á eigin forsendum. Yngri börnin vinna mikið með málörvun og er notast við kennsluverkefnið ,, Lubbi finnur Málbeinið"

Auk þess erum við að vinna með vináttuna í gegnum vináttu -verkefni Barnaheilla sem er forvarnarefni gegn einelti fyrir leikskóla.

Um er að ræða starfshlutfall á bilinu 70-100%.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita barni með sérþarfir atferlisþjálfun, leiðsögn og stuðning.
 • Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
 • Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
 • Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur

 • Leikskólasérkennara menntun, þroskaþjálfa menntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla og þekking á atferlisþjálfun æskileg
 • Reynsla af sérkennslu æskileg
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara

Starfshlutfall: 0%
Umsóknarfrestur: 23.1.2019
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Ásta Gunnlaugsdóttir í síma og tölvupósti .

Dalskóli leikskólahluti
Úlfarsbraut 118-12
113 Reykjavík