Embætti prests íslenska safnaðarins í Noregi auglýst laust til umsóknar

  • Íslenski söfnuðurinn í Noregi
  • 11/01/2019
Fullt starf Sérfræðingar Stjórnendur

Um starfið

Biskup Íslands auglýsir, að ósk Íslenska safnaðarins í Noregi, laust til umsóknar starf prests safnaðarins. Um fullt starf er að ræða sem veitist frá og með 1. ágúst 2019.

Prestur Íslenska safnaðarins mun leiða safnaðarstarfi ð í samráði við safnaðarstjórn og starfsfólk. Þjónustusvæðið er allur Noregur og fylgja starfi prestsins talsverð ferðalög. Skrifstofa Íslenska safnaðarins og starfsfólks hans er í Osló.

Lögð verður áhersla á að umsækjendur séu fullir starfsorku og hafi reynslu af kirkjulegu starfi , reynslu af stjónun, með góða skipulagshæfi leika til að laga sig að fjölbreyttum en jafnframt krefjandi aðstæðum.

Þekking á aðstæðum í Noregi og færni í að tjá sig á norsku eða öðru norðurlandamáli er kostur en ekki skilyrði.

Umsækjendur geri skrifl ega grein fyrir persónulegum upplýsingum, menntun sinn og starfsferli og öðru því sem þeir óska eftir að taka fram. Staðfest afrit af prófskírteini skal fylgja umsókn svo og upplýsingar um starfsþjálfun.

Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem biskupi er heimilaður aðgangur að sakaskrá viðkomandi umsækjenda. Skal undirrituð heimild þar um fylgja umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar: https://kirkjan.is/library/Images/Frettamyndir/Skjol-vegna-fretta/samthykki-fyrir-ofl un-upplysinga-ur-sakaskra.pdf

Um starfi ð gilda m.a. lög og starfsreglur Íslenska safnaðarins í Noregi og starfsreglur um sérþjónustupresta sem ráðnir eru á vegum stofnana og félagasamtaka nr. 824/1999.

Skv. 4. gr. framangreindra starfsreglna nr. 824/199 mun sérstaklega tilkvödd valnefnd veita umsögn um umsækjendur um starfi ð.

Upplýsingar um starfið, starfskjör og helstu lög og reglur sem um starfi ð gilda, eru veittar hjá Rúnari Sigríkssyni, formanni safnaðarstjórnar, á netfanginu: formadur@kirkjan.no

Umsóknarfrestur er til miðnættis mánudaginn 21. janúar 2019.

Sækja ber um embættið rafrænt á vef kirkjunnar og leggja fram tilskilin fylgigögn á rafrænu formi ásamt öðrum þeim gögnum er umsækjandi kann að vilja leggja fram.

Vakin er athygli á því að nöfn umsækjenda um starfi ð verða birt á vef kirkjunnar www.kirkjan.is að liðnum umsóknarfresti

Umsóknarfrestur til og með 21. janúar 2019