EFTIRLITSMAÐUR - AKUREYRI

  • Vegagerðin
  • 11/01/2019
Fullt starf Iðnaðarmenn Sérfræðingar Önnur störf

Um starfið

Vegagerðin óskar eftir að ráða í starf eftirlitsmanns á framkvæmdadeild stofnunarinnar á Akureyri. Starfið felst í vinnu við miðlæg verkefni framkvæmdadeildar á sviði viðhaldsstjórnunar vega og skráningu upplýsinga um ástand vega á landsvísu í slitlagaskrá og viðhaldsstjórnunarkerfi. Um 100% starf er að ræða.
 
Starfssvið
• Ástandsskoðun bundinna slitlaga
• Skráning gagna í gagnagrunn slitlaga
• Úrvinnsla upplýsinga úr slitlagabanka
• Skráning gagna í viðhaldsstjórnunarkerfi slitlaga
• Úrvinnsla upplýsinga úr viðhaldsstjórnunarkerfi slitlaga
• Samskipti við erlenda aðila um rekstur viðhaldsstjórnunarkerfis
• Framsetning gagna fyrir aðrar deildir Vegagerðarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á framhaldsskólastigi sem nýtist í starfi
• Almenn ökuréttindi 
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg (töflureiknar)
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
• Góðir samstarfshæfileikar og þjónustulund
• Gott vald á íslensku og ensku

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2019. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is.  Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er. 

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Óskar Örn Jónsson, forstöðumaður framkvæmdadeildar í síma 522-1070. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.