Ert þú drífandi verkefnastjóri?

  • Ferðaþjónusta Bænda
  • 11/01/2019
Fullt starf Ferðaþjónusta Sérfræðingar Stjórnendur Upplýsingatækni

Um starfið

Hey Iceland og Bændaferðir óska eftir að ráða drífandi og skipulagðan einstakling í stöðu verkefnastjóra á sviði upplýsingatækni og viðskiptaþróunar. Viðkomandi þarf að hafa haldgóða reynslu af innleiðingu hugbúnaðar og geta tileinkað sér nýja tækni fljótt og örugglega. Lykileiginleikar sem leitað er eftir eru skipulagshæfni, áhugi á tækni og umbótum, ásamt faglegri framkomu.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Verkefnastýring í upplýsingatækni og viðskiptaþróun
• Stefnumótandi vinna í upplýsingatækni
• Markmiðasetning og samhæfing verkefna
• Greiningar, áætlanagerð, eftirfylgni og árangursmat
• Samskipti við fagaðila

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist starfi
• Reynsla af hugbúnaðarinnleiðingu og þróun skilyrði
• Góð tækniþekking skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Greiningarhæfileikar
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@heyiceland.is fyrir 21. janúar.