Sérfræð­ingur á sviði umhverf­is­mats

 • Capacent
 • 11/01/2019
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði umhverfismats sem er eitt fjögurra fagsviða á Skipulagsstofnun.

Helstu verkefni þess er mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og umhverfismat áætlana.

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að takast á við fjölbreytt verkefni og getu til að leysa verk á eigin spýtur og í samstarfi við aðra.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Starfssvið

 • Vinna að ákvörðunum og umsögnum stofnunarinnar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og umhverfismat áætlana.

 • Ráðgjöf og samskipti við framkvæmdaraðila, forsvarsaðila áætlanagerðar, ráðgjafa og almenning.

 • Þátttaka í öðrum verkefnum, svo sem kynningar- og leiðbeiningarstarfi, þróun verklags og stefnumótun.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistaragráða á sviði umhverfismats, svo sem sérmenntun í umhverfismati, umhverfisfræði, skipulagsfræði eða verkfræði.

 • Þekking eða reynsla sem nýtist í starfi er æskileg, svo sem við umhverfismat opinbera stjórnsýslu.

 • Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu í ólíkum verkefnum og metnaður til að ná árangri.

 • Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum.

 • Gott vald á íslensku í ræðu og riti.

 • Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.

 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2019