Líffræðingur/fisksjúkdómafræðingur

  • Keldur
  • 25/01/2019
Fullt starf Rannsóknir Sérfræðingar

Um starfið

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er starf líffræðings/fisksjúkdómafræðings laust til umsóknar.

Starfssvið:
• Sérhæfð rannsóknastörf á sviði sjúkdóma í fiskum og skelfiski.

Hæfniskröfur:
• MS próf í fisksjúkdómum eða önnur sambærileg menntun.
• Reynsla af rannsóknastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð tungumálakunnátta.
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.

Um er að ræða 100% starf og þarf umsækjandi  að geta hafið störf sem fyrst.
Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi Tilraunastöðvarinnar. Tilraunastöðin starfar m.a. sem innlend tilvísunarrannsóknastofa fyrir sjúkdóma í fiskum, lindýrum og krabbadýrum, og starfið tekur mið af því.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu Keldna. 

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands, 
sjá: https://www.hi.is/haskolinn/malstefna_haskola_islands

Nánari upplýsingar veitir Árni Kristmundsson (sími 5855100, netfang arnik@hi.is).

Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna fyrir 15.3. 2019 (netfang keldurstarf@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Hlutverkið er tilgreint með lögum nr. 67 frá 1990 og lögum nr. 50 frá 1986 um rannsóknir á fisksjúkdómum.

Upplýsingar um starfsemi Keldna er að finna á www.keldur.is