Fasteignasali óskast!

  • Heimili Fasteignasala
  • 25/01/2019
Fullt starf Fasteignasala

Um starfið

Heimili fasteignasala óskar eftir að ráða fasteignasala til starfa.

 

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum samskiptum.  Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu.

 

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar, eða vera í námi til löggildingar. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega.

 

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala, á finnbogi@heimili.is sem jafnframt veitir allar frekari upplýsingar.