Félagsráðgjafi

 • Akureyrarbær
 • 01/02/2019
Fullt starf Ráðgjafar Sérfræðingar

Um starfið

Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða félagsráðgjafa til starfa í félagsþjónustu. Um er að ræða 100% starf frá 15. mars 2019 eða eftir samkomulagi.

 

Helstu verkefni eru:

 • Félagsleg ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um þjónustu við fatlað fólk, svo sem vegna félagslegra aðstæðna, uppeldis barna og unglinga, veikinda, fötlunar, öldrunar, vímuefnamála.
 • Ráðgjöf vegna fjölmenningar
 • Fjárhagsaðstoð, móttaka og vinnsla fjárhagserinda.
 • Félagsleg húsnæðismál, m.a. móttaka og vinnsla umsókna um sérstakan húsnæðisstuðning.
 • Samþætting verkefna og þróunarstarf á Fjölskyldusviði.

 

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:

 • Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
 • Reynsla af velferðarþjónustu er æskileg.
 • Reynsla og þekking af fjölmenningarmálum er æskileg.
 • Metnaður og áhugi á félagsþjónustu er skilyrði.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum er mikilvægt.
 • Reynsla og þekking af þverfaglegu samstarfi æskileg.
 • Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir.
 • Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

 

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um jafnréttismál við ráðningu í starfið. 

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.

 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir launadeild Akureyrarbæjar í síma 460-1060 á milli kl 11:00 og 16:00 virka daga.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Marit Níelsdóttir, forstöðumaður og Karólína Gunnarsdóttir, sviðsstjóri í síma 460-1420 og með því að senda fyrirspurnir á netföngin: anna@akureyri.is og karolina@akureyri.is

 

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

 

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða í þjónustuveri Akureyrarbæjar, Geislagötu 9.

 

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar  2019