Yfirlæknir hjarta- og lungnaskurðlækninga á Landpítala

  • Landspítali
  • Hringbraut, 101 Reykjavík
  • 04/02/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Starf yfirlæknis í hjarta- og lungnaskurðlækningum er laust til umsóknar. Starfið er leiðtoga- og stjórnunarstarf sem felur í sér faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð auk þess sem yfirlæknir gegnir mikilvægu hlutverki sem einn af leiðandi skurðlæknum sérgreinarinnar.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbóta- og gæðastarfi, öryggismálum og uppbyggingu mannauðs í sérgreininni, í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað samstarfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júní 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun hjarta- og lungnaskurðlækninga við sjúkrahúsið, þ.m.t. kennslu og vísindastarfi, í samráði við framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs
» Starfsmannaábyrgð, ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni, í samráði við framkvæmdastjóra skurðlækningasvið
» Klínísk vinna sérfræðilæknis
» Samstarf við aðrar sérgreinar

» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun hjarta- og lungnaskurðlækninga við sjúkrahúsið, þ.m.t. kennslu og vísindastarfi, í samráði við framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs
» Starfsmannaábyrgð, ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni, í samráði við framkvæmdastjóra skurðlækningasvið
» Klínísk vinna sérfræðilæknis
» Samstarf við aðrar sérgreinar

Hæfnikröfur » Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Stjórnunarreynsla og færni í stjórnunarhlutverki, þ.e. faglegri ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagsleg ábyrgð
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Umtalsverð færni og virkni á sviði hjartaskurðlækninga
» Umtalsverð færni og virkni á sviði lungnaskurðlækninga
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum æskileg
» Íslenskt sérfræðileyfi í hjarta- og lungnaskurðlækningum

» Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Stjórnunarreynsla og færni í stjórnunarhlutverki, þ.e. faglegri ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagsleg ábyrgð
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Umtalsverð færni og virkni á sviði hjartaskurðlækninga
» Umtalsverð færni og virkni á sviði lungnaskurðlækninga
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum æskileg
» Íslenskt sérfræðileyfi í hjarta- og lungnaskurðlækningum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfni.

Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 25.02.2019 Nánari upplýsingar Lilja Stefánsdóttir, liljaste@landspitali.is, 824 5222 LSH Skrifstofa skurðlækningasviðs Hringbraut 101 Reykjavík