Aðstoðardeildarstjóri á öldrunarlækningadeild K1 Landakoti

  • Landspítali
  • , 101 Reykjavík
  • 11/02/2019
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Við sækjumst eftir framsæknum og metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi með brennandi áhuga á hjúkrun og endurhæfingu aldraðra, stjórnun ásamt gæða- og umbótastarfi. Deildin er 20 rúma og fer þar fram meðferð og endurhæfing sjúklinga, m.a. með hjarta- og lungasjúkdóma.
Í boði er dagvinna eða eftir samkomulagi.


Markmiðið er að auka hæfni einstaklingsins til þess að takast á við athafnir daglegs lífs og /eða auka líkamlega, andlega og félagslega færni þeirra. Unnið er eftir hugmyndafræði endurhæfingar sem felst m.a. í því að lögð er áhersla á að endurhæfingin sé sameiginlegt verkefni milli einstaklings sem í hlut á, þeirra sem standa honum næst og þverfaglegs teymis sem viðurkennir framlag allra þeirra sem í hlut eiga.

Á deildinni starfa um 30 manns í þverfaglegu teymi. Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða einstaklingshæfða aðlögun. Velkomið að kíkja í heimsókn, áhugasamir hafi samband við Unni deildarstjóra.

Deildin er þátttakandi í tilraunaverkefni innan Landspítala um sveigjanlegra vinnufyrirkomulag hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu, með undirbúnings- og frágangstíma og viðbragðsvöktum sem hluta af vinnuskyldu. Markmið verkefnisins er að bæta mönnun og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sólarhringsdeildum í bráðaþjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð » Vinnur náið með deildarstjóra að mótun liðsheildar
» Er nánasti samstarfsmaður deildarstjóra, skipuleggur starfsemi deildar í samráði við hann og ber ábyrgð á rekstri og mönnun í fjarveru deildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á deildinni
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin
» Er leiðandi í umbótastarfi á deildinni

» Vinnur náið með deildarstjóra að mótun liðsheildar
» Er nánasti samstarfsmaður deildarstjóra, skipuleggur starfsemi deildar í samráði við hann og ber ábyrgð á rekstri og mönnun í fjarveru deildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á deildinni
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin
» Er leiðandi í umbótastarfi á deildinni

Hæfnikröfur » Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
» Þekking á verkefnastjórnun og umbótastarfi er æskileg
» Hæfni í mannlegum samskiptum
» Áhugi á hjúkrun aldraðra
» Góð íslenskukunnátta
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
» Þekking á verkefnastjórnun og umbótastarfi er æskileg
» Hæfni í mannlegum samskiptum
» Áhugi á hjúkrun aldraðra
» Góð íslenskukunnátta
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Starfið er laust frá 15. mars 2019 eða fyrr eftir nánara samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 25.02.2019 Nánari upplýsingar Unnur Guðfinna Guðmundsdóttir, unnurgg@landspitali.is, 824 4630 Bára Benediktsdóttir, baraben@landspitali.is, 824 5909 LSH Öldrunarlækningadeild A v/Túngötu 101 Reykjavík