Sérkennsla/atferlisþjálfun - Hof

 • Reykjavíkurborg
 • Hof, Gullteigi 19
 • 05/02/2019
Hlutastarf Heilbrigðisþjónusta Kennsla Önnur störf

Um starfið

Leikskólinn Hof

Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast í 50% starf við sérkennslu og atferlisþjálfun í leikskólanum Hofi, Gullteig 19. Hof er sex deilda leikskóli þar sem lögð er m.a. skapandi starf, fjölmenningu og lýðræði. Leikskólinn er í þróunarverkefni um forvarnir gegn einelti og er einnig tilraunaleikskóli um styttingu vinnuvikunnar. Leikskólinn Hof hefur flaggað Grænfánanum síðan 2013. Einkunnarorð skólans eru Virðing - Gleði - Sköpun.

Um er að ræða tímabundið starf til 10. júlí 2019.

 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning.
 • Að veita barni atferlisþjálfun í samstarfi við aðra fagaðila.
 • Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
 • Að vinna að gerð einstaklingsnámskráa og fylgja þeim eftir.
 • Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur

 • Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun
 • Reynsla af sérkennslu æskileg.
 • Reynsla af atferlisþjálfun æskileg.
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
 • Tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 50%
Umsóknarfrestur: 19.2.2019
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Særún Ármannsdóttir í síma 553-9995 og tölvupósti saerun.armannsdottir@reykjavik.is.

Hof
Gullteigi 19
105 Reykjavík