Fagstjóri meistaranáms: Sjávarbyggðafræði

  • Háskólasetur Vestfjarða
  • 08/02/2019
Fullt starf Kennsla Rannsóknir Sérfræðingar Sjávarútvegur

Um starfið

Háskólasetur Vestfjarða  leitar  að  kraftmiklum  einstaklingi  í  krefjandi  starf fagstjóra  nýrrar námsleiðar í sjávarbyggðafræði (Coastal Communities and Regional Development). Námsleiðin er sambærlileg  alþjóðlegri, þverfaglegri námsleið  á meistarastigi í haf- og  strandsvæðastjórnun (Coastal and Marine Management), sem  nú þegar er kennd við Háskólasetrið, með um 40-50 virkum meistaranemum ár hvert. Báðar námsleiðirnar eru í samstarfi við Háskólann á Akureyri.

 

Fagstjóri  vinnur í litlu en framsæknu  háskóla- og rannsóknarumhverfi á Ísafirði og hefur rík tækifæri til að sýna frumkvæði  með það að markmiði  að skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi  fyrir alþjóðlegan nemendahóp. Fagstjóri skipuleggur kennslu,  viðheldur tengslum  við  samstarfsaðila námsins og  forleiðbeinir nemendum í  meistara- prófsritgerðum. Starfið krefst  mikillar skipulags- hæfni, faglegra vinnubragða  og  vilja til að veita frábæra  þjónustu. Starfið krefst  sérlega  mikillar samstarfshæfni  enda   eiga   námsleiðirnar tvær að  ganga  í  takt.  Fagstjórinn   þarf  að  fylgjast vel  með   lokaritgerðarvinnu nemenda  í  náinni samvinnu við leiðbeinendur og  þarf til þess  að hafa  góða  faglega  yfirsýn  sem  og  þekkingu á helstu rannsóknaraðferðum í mannvistarlandfræði, félagsvísindum og/eða   hagfræði. Æskilegt  er að fagstjóri hafi reynslu af að leiðbeina nemendum á meistarastigi. Til  greina kemur að fagstjórinn taki að sér einhverja kennslu.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Þverfræðileg menntun og/eða rannsóknarreynsla á viðeigandi sviði
  • Meistarapróf eða doktorspróf
  • Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
  • Skipulagshæfni
  • Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
  • Reynsla af rannsóknarvinnu og leiðbeiningu lokaritgerða æskileg
  • Góð enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í íslensku æskileg

 

Við mat á  umsóknum er tekið mið af því hversu vel viðkomandi  uppfyllir  þarfir Háskólaseturs með hliðsjón af  því að  námsleiðirnar tvær þróist á  svipaðan hátt. Háskólasetrið áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Nýr fagstjóri þarf að  geta  hafið störf í síðasta  lagi á haustmisseri  2019.   Upplýsingar veitir  Peter   Weiss, forstöðumaður, í síma 450 3045 eða weiss@uw.is.

Umsóknir með  ritaskrá, skrá yfir  kennslureynslu   og önnur akademisk  störf, ef við á, sendist í tölvupósti á weiss@uw.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28.02.2019.