Ráðgjafi á sviði fyrirtækjaráðgjafar

 • PwC
 • 08/02/2019
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Þú munt vinna að margvíslegum verkefnum á sviði ráðgjafar fyrir fjölbreytta flóru viðskiptavina.

Starfsemi PwC á Íslandi fer vaxandi og leitum við að starfsfólki í starfstöð okkar í Reykjavík. PwC veitir fyrirtækjum, félagasamtökum og opinberum stofnunum fjölbreytta ráðgjöf og þjónustu á sviði rekstrar, skattamála, endurskoðunar og bókhalds. Þjónustan er sérhæfð og aðlöguð að þörfum og óskum okkar viðskiptavina okkar.

 

Helstu verkefni:

 • Áreiðanleikakannanir
 • Fasteignagreiningar
 • Kaup, sala og sameiningar fyrirtækja
 • Verðmöt og virðisrýrnunarpróf

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
 • Greiningarhæfni og hæfileiki til að setja fram texta á skýran hátt
 • Reynsla af ráðgjöf er kostur
 • Samviskusemi, nákvæmni í vinnubrögðum og áhugi á framþróun í starfi
 • Jákvæðni, frumkvæðni, samskiptarhæfni og geta til að starfa í hóp

 

Frekari upplýsingar um störfin veitir Katrín Ingibergsdóttir, sérfræðingur í mannauðsmálum á netfangið katrin.ingibergsdottir@pwc.com.

Öllum umsóknum verður svarað og verða þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur til og með 24. febrúar 2019