Stöðv­ar­stjóri móttöku- og flokk­un­ar­stöðvar

 • Capacent
 • 08/02/2019
Fullt starf Iðnaðarmenn Stjórnendur

Um starfið

SORPA bs. óskar að ráða öflugan einstakling í starf stöðvarstjóra móttöku- og flokkunarstöðvar fyrirtækisins í Gufunesi.

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á endurvinnslu, endurnýtingu úrgangs og öðrum umhverfismálum. Stöðvarstjóri er hluti af yfirstjórn fyrirtækisins.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

Starfssvið
 • Dagleg stjórnun og rekstur.
 • Starfsmannamál.
 • Áætlanagerð og eftirfylgni.
 • Yfirumsjón með samningum við verktaka og framfylgni þeirra.
 • Ábyrgð á viðhaldsáætlunum og virkni tækja.
 • Ábyrgð á að starfsemi fylgi lögum og reglum.
 • Skipulagning innkaupa, rýni og samþykkt reikninga.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Iðnmenntun og/eða iðnfræði eða sambærilegt nám sem nýtist í starfi. Framhaldsnám í stjórnun kostur.

 • Reynsla af stjórnun og rekstri.

 • Reynsla af áætlanagerð og kostnaðareftirliti.

 • Þekking á vélbúnaði er kostur.

 • Þekking og reynsla af gæðakerfum æskileg.

 • Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum.

 • Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum.

 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta á einu Norðurlandamáli er æskileg.

 • Góð almenn tölvukunnátta.

Umsókn

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2019