Sérfræðilæknir í svæfinga- og gjörgæslulækningum

  • Landspítali
  • Fossvogi, 108 Reykjavík
  • 11/02/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna í svæfinga- og gjörgæslulækningum á Landspítala. Starfsvettvangur innan spítalans verður að mestu við svæfingadeild í Fossvogi. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin frá 1. maí 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Starfið er dagvinnustarf með vaktavinnu.

Í Fossvogi fer fram fjölbreytt starfsemi. Þar eru 8 skurðstofur þar sem fram fara heila- og tauga, háls-, nef- og eyrna, æða-, lýta- og bæklunarskurðaðgerðir. Árlega gerðar þar um 5.400 aðgerðir og eru tæplega helmingur allra aðgerða á börnum framkvæmdar í Fossvogi. Auk þessa koma sérfræðingar í svæfingalækningum að inngripum á æðaþræðingu, segulómun sem og aðkomu að bráðveikum og slösuðum sjúklingum á bráðamóttöku Landspítala. Á gjörgæsludeildinni eru 6 legupláss og þar er veitt almenn gjörgæslumeðferð og er sérhæfing í samræmi við skiptingu sérgreina á milli húsa.

Við svæfinga- og gjörgæslulækningar í Fossvogi starfa núna 15 sérfræðilæknar, þar af eru læknar sem stunda undirsérgreinanám á vegum SSAI. Vinnuandinn einkennist af samvinnu, lipurð, stuðningi, metnaði og góðum liðsanda. Unnið er í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir spítalans.

Helstu verkefni og ábyrgð » Sérfræðilæknisstörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar, s.s. vinna á skurðstofum, gjörgæslu, við svæfingar á útstöðvum sjúkrahússins, innskrift, bráðameðferð og meðhöndlun bráðra og langvinnra verkja
» Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna og prófessor

» Sérfræðilæknisstörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar, s.s. vinna á skurðstofum, gjörgæslu, við svæfingar á útstöðvum sjúkrahússins, innskrift, bráðameðferð og meðhöndlun bráðra og langvinnra verkja
» Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna og prófessor

Hæfnikröfur » Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Frekari viðbótarnám í svæfinga- og gjörgæslulækningum er kostur
» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna deildarinnar
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði
» Góð íslenskukunnátta

» Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Frekari viðbótarnám í svæfinga- og gjörgæslulækningum er kostur
» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna deildarinnar
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði
» Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn fyrir læknastöðu, sjá slóð hér fyrir neðan: Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 04.03.2019 Nánari upplýsingar Ólöf Viktorsdóttir, olofvik@landspitali.is, 825 3817 LSH Svæfinga- og gjörgæslulækningar F Fossvogi 108 Reykjavík