SÉRFRÆÐINGAR Í HEIMILISLÆKNINGUM

  • Heilbrigðisstofnun Austurlands
  • 01/03/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar að ráða tvo lækna til starfa í heilsugæslu HSA með aðalstarfsstöð á
Egilsstöðum og í Fjarðabyggð. Önnur staðan er 80-100% og hin 50-100% og báðar veitast frá 01.06. 2019 eða eftir nánara
samkomulagi.

Austurland er stórt og dreifbýlt með um 11 þúsund íbúa, þar sem HSA sinnir heilsugæslu á 11 starfsstöðvum, rekur
Umdæmissjúkrahús Austurlands í Neskaupstað og þrjár hjúkrunardeildir. HSA kemur að kennslu læknanema, kandídata
og sérfræðinema í heimilislækningum. Lögð er áhersla á þverfaglega samvinnu lækna með öðru fagfólki, með metnað og
framsækni að leiðarljósi til þróunar heilbrigðisþjónustu. HSA fagnar um þessar mundir tuttugu ára starfsafmæli.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Almenn læknisstörf.
- Heilsuvernd.
- Vaktþjónusta.
- Kennsla nema.
- Þátttaka í vísindastarfi, gæða- og umbótaverkefnum.

Hæfnikröfur
- Sérfræðimenntun í heimilislækningum.
- Sjálfstæði í starfi, skipuleg og öguð vinnubrögð og faglegur metnaður.
- Reynsla af og vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu).
- Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki.
- Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.
- Íslenskukunnátta áskilin.

Umsóknarfrestur er til 10.04.2019.


Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra,
Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar
um nám, starfsreynslu, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Mat HSA byggist á innsendum umsóknargögnum. Notkun tóbaks og rafretta er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita: Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is,
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri, s. 470-3053 og 895-2488, netf. emil@hsa.is og Guðjón Hauksson, forstjóri HSA,
s. 470-3051, 470-1437 og 774-5030, netf. gudjonh@hsa.is.