Framkvæmdastjóri flæðisviðs Landspítala

  • Landspítali
  • Landspítalinn, Reykjavík, Ísland
  • 13/03/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Landspítali auglýsir lausa stöðu framkvæmdastjóra flæðisviðs. Meginhlutverk flæðisviðs er að tryggja samfellu í móttöku sjúklinga, meðferð þeirra og afdrifum með áherslu á öryggi og og skilvirkt flæði, og að auka lífsgæði og sjálfsbjörg með öflugri endurhæfingar- og öldrunarþjónustu. Flæðisviði tilheyra ennfremur sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun, sem þjónusta spítalann allan.

Á flæðisviði er fléttað saman ólíkri starfsemi þar sem rauði þráðurinn er flæði sjúklinga. Á sviðinu er rekin móttaka bráðveikra og slasaðra, endurhæfing, þjónusta við aldraða sjúklinga, sjúkrahótel, lyfjaþjónusta og flæðisdeild.
Bráðaþjónusta er veitt í Fossvogi, en öldrunarþjónustan að mestu á Landakoti, auk bráðaöldrunarlækningadeildar B4 í Fossvogi og hjúkrunardeildar á Vífilsstöðum. Legu- og dagdeild endurhæfingar er staðsett á Grensási en sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar hafa starfsstöðvar í flestum húsum Landspítala.
Flæðisvið annast einnig utanspítalaþjónustu í tengslum við Landhelgisgæslu og þyrlu, áhöfn landlæknis í Samhæfingarstöð almannavarna og læknisfræðilega forsjá Neyðarlínunnar 112.
Flæðisdeild flæðisviðs hefur yfirsýn yfir komur og útskriftir á spítalanum á hverjum tíma og er framkvæmdastjórn til ráðgjafar um þau úrræði sem beita þarf hverju sinni til að tryggja eðlilegt og nauðsynlegt flæði sjúklinga.

Menntun heilbrigðisstétta og vísindarannsóknir eru mikilvægir þættir í starfsemi sviðsins, og sækja margar heilbrigðisstéttir og aðrar stéttir hluta af menntun sinni á flæðisviði, bæði á grunnstigi og framhaldsstigi.

Velta flæðisviðs er 9,3 milljarður og stöðugildi eru 634.

Framkvæmdastjóri flæðisviðs heyrir beint undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn spítalans. Framkvæmdastjórnin er teymi sem vinnur saman að stefnumótun og ber sameiginlega ábyrgð á spítalanum í heild. Framkvæmdastjórar eru ráðnir til fimm ára í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningar stjórnenda.

Leitað er að kraftmiklum og reyndum stjórnanda sem hefur brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja upp sterka liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu og framtíðarsýn spítalans.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg forysta um þjónustu við sjúklinga
» Forysta um uppbyggingu öryggismenningar og umbótastarfs
» Stefnumótun, markmiðasetning og áætlanagerð
» Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
» Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og rekstri
» Efling kennslu og vísindastarfs á spítalanum
» Samhæfing á starfsemi sviðs við önnur svið og stoðeiningar

Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu (10%) meðfram framkvæmdastjórastarfi.

» Fagleg forysta um þjónustu við sjúklinga
» Forysta um uppbyggingu öryggismenningar og umbótastarfs
» Stefnumótun, markmiðasetning og áætlanagerð
» Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
» Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og rekstri
» Efling kennslu og vísindastarfs á spítalanum
» Samhæfing á starfsemi sviðs við önnur svið og stoðeiningar

Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu (10%) meðfram framkvæmdastjórastarfi.

Hæfnikröfur » Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala og innleiðingu stefnu spítalans
» Reynsla af umbótastarfi, teymisvinnu og breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu
» Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
» Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku
» Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
» Háskólapróf á heilbrigðissviði auk viðbótarmenntunar sem nýtist í starfinu er skilyrði
» Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla

» Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala og innleiðingu stefnu spítalans
» Reynsla af umbótastarfi, teymisvinnu og breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu
» Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
» Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku
» Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
» Háskólapróf á heilbrigðissviði auk viðbótarmenntunar sem nýtist í starfinu er skilyrði
» Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Gert er ráð fyrir að ráðningatímabil framkvæmdastjóra hefjist 1. september 2019 og er ráðning tímabundin til 5 ára, í samræmi við 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Mat á umsóknum verður í höndum valnefndar þar sem forstjóri Landspítala tekur virkan þátt, en forstjóri tekur ákvörðun um ráðningu í starfið.
Áætlað er að fyrstu viðtöl vegna ráðningarinnar verði haldin á tímabilinu 29. apríl - 17. maí og lokaviðtöl ásamt kynningum á framtíðarsýn fari fram 20.-24. maí.

Samtímis eru nú auglýstar lausar til umsóknar fjórar aðrar stöður framkvæmdastjóra klínískra sviða og eru umsækjendur hvattir til að sækja um fleiri en eina stöðu, í samræmi við reynslu og bakgrunn.

Umsækjendur eru beðnir að skila ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi, er innihaldi framtíðarsýn umsækjanda og rökstuðning fyrir hæfni til að gegna tiltekinni stöðu. Umsækjendur sem vilja sækja um fleiri en eina stöðu eru beðnir að skila sérstöku kynningarbréfi fyrir hverja stöðu.

Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með hátt í 6000 starfsmenn. Spítalinn hefur víðtæku hlutverki að gegna sem aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús, og veitir bæði almenna og sérhæfða þjónustu, auk þess að vera miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Gildandi skipurit spítalans byggist á sjö klínískum sviðum og fjórum stoðsviðum. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, þjónusta, mannauður og stöðugar umbætur. Hér má sjá skipurit spítalans

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 01.04.2019 Nánari upplýsingar Páll Matthíasson, pallmatt@landspitali.is, 543 1104 Ásta Bjarnadóttir, astabj@landspitali.is, 543 1330 LSH Skrifstofa forstjóra Eiríksgötu 5 101 Reykjavík