Framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítala

  • Landspítali
  • Landspítalinn, Reykjavík, Ísland
  • 13/03/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Landspítali auglýsir lausa stöðu framkvæmdastjóra geðsviðs. Geðsvið Landspítala sinnir meginstarfsemi sérhæfðrar geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi, jafnt göngudeildar- og samfélagsgeðþjónustu sem og geðheilbrigðisþjónustu fyrir bráðveikt fólk, þjónustu við sérhæfð vandamál og endurhæfingu geðfatlaðra. Geðsviði tilheyra ennfremur sálfræðiþjónusta, félagsráðgjöf og sálgæsla presta og djákna, sem þjónusta spítalann allan.
Samtvinnað starfseminni eru menntun, fræðsla, þjálfun og rannsóknarstörf starfsfólks og nemenda í geðheilbrigðisfræðum og öðrum heilbrigðisgreinum, bæði á grunnstigi og framhaldsstigi.

Markmið með starfsemi geðsviðs er að eftir meðferð verði fólk hæfara til að takast á við daglegt líf og bæta þannig líðan allrar fjölskyldunnar. Fagmennska, jafnræði, virðing, öryggi, þekking og samvinna eru lykilatriði í samskiptum á sviðinu.
Lögð er áhersla á heildræna meðferð þar sem leitast er við að auka lífsgæði, efla heilbrigði og virða réttindi fólks. Enn fremur er áhersla lögð á samfellu í allri meðferð, eftirmeðferð og endurkomu þar sem forsenda meðferðaáætlana er gagnkvæm upplýsingamiðlun milli sjúklings, fjölskyldu eða aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks.
Geðsvið Landspítala er enn fremur virkur þátttakandi í geðheilbrigðisþjónustu á landsvísu þar sem sviðið veitir stuðning og er í samvinnu við heilsugæslu og aðra velferðarþjónustu utan sjúkrahúsa. Velta geðsviðs er 5,5 milljarðar og stöðugildi eru 450.

Framkvæmdastjóri geðsviðs heyrir beint undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn spítalans. Framkvæmdastjórnin er teymi sem vinnur saman að stefnumótun og ber sameiginlega ábyrgð á spítalanum í heild. Framkvæmdastjórar eru ráðnir til fimm ára í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningar stjórnenda.

Leitað er að kraftmiklum og reyndum stjórnanda sem hefur brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja upp sterka liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu og framtíðarsýn spítalans.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg forysta um þjónustu við sjúklinga
» Forysta um uppbyggingu öryggismenningar og umbótastarfs
» Stefnumótun, markmiðasetning og áætlanagerð
» Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
» Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og rekstri
» Efling kennslu og vísindastarfs á spítalanum
» Samhæfing á starfsemi sviðs við önnur svið og stoðeiningar

Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu (10%) meðfram framkvæmdastjórastarfi.

» Fagleg forysta um þjónustu við sjúklinga
» Forysta um uppbyggingu öryggismenningar og umbótastarfs
» Stefnumótun, markmiðasetning og áætlanagerð
» Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
» Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og rekstri
» Efling kennslu og vísindastarfs á spítalanum
» Samhæfing á starfsemi sviðs við önnur svið og stoðeiningar

Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu (10%) meðfram framkvæmdastjórastarfi.

Hæfnikröfur » Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala og innleiðingu stefnu spítalans
» Reynsla af umbótastarfi, teymisvinnu og breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu
» Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
» Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku
» Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
» Háskólapróf á heilbrigðissviði auk viðbótarmenntunar sem nýtist í starfinu er skilyrði
» Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla

» Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala og innleiðingu stefnu spítalans
» Reynsla af umbótastarfi, teymisvinnu og breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu
» Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
» Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku
» Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
» Háskólapróf á heilbrigðissviði auk viðbótarmenntunar sem nýtist í starfinu er skilyrði
» Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Gert er ráð fyrir að ráðningatímabil framkvæmdastjóra hefjist 1. september 2019 og er ráðning tímabundin til 5 ára, í samræmi við 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Mat á umsóknum verður í höndum valnefndar þar sem forstjóri Landspítala tekur virkan þátt, en forstjóri tekur ákvörðun um ráðningu í starfið.
Áætlað er að fyrstu viðtöl vegna ráðningarinnar verði haldin á tímabilinu 29. apríl - 17. maí og lokaviðtöl ásamt kynningum á framtíðarsýn fari fram 20.-24. maí.

Samtímis eru nú auglýstar lausar til umsóknar fjórar aðrar stöður framkvæmdastjóra klínískra sviða og eru umsækjendur hvattir til að sækja um fleiri en eina stöðu, í samræmi við reynslu og bakgrunn.

Umsækjendur eru beðnir að skila ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi, er innihaldi framtíðarsýn umsækjanda og rökstuðning fyrir hæfni til að gegna tiltekinni stöðu. Umsækjendur sem vilja sækja um fleiri en eina stöðu eru beðnir að skila sérstöku kynningarbréfi fyrir hverja stöðu.

Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með hátt í 6000 starfsmenn. Spítalinn hefur víðtæku hlutverki að gegna sem aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús, og veitir bæði almenna og sérhæfða þjónustu, auk þess að vera miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Gildandi skipurit spítalans byggist á sjö klínískum sviðum og fjórum stoðsviðum. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, þjónusta, mannauður og stöðugar umbætur. Hér má sjá skipurit spítalans

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 01.04.2019 Nánari upplýsingar Páll Matthíasson, pallmatt@landspitali.is, 543 1104 Ásta Bjarnadóttir, astabj@landspitali.is, 543 1330 LSH Skrifstofa forstjóra Eiríksgötu 5 101 Reykjavík