Sérfræðilæknir í bæklunarskurðlækningum

  • Landspítali
  • Landspítali Fossvogi, Áland, Reykjavík, Ísland
  • 13/03/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í bæklunarskurðlækningum. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Sérþekking á hryggjarskurðlækningum eða gerviliðaaðgerðum með áherslu á enduraðgerðir er æskileg.

Helstu verkefni og ábyrgð » Greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er varða sérgreinina
» Þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum og öðrum þeim störfum sem yfirlæknir deildarinnar telur að eigi við
» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar og er það frumskilyrði ráðningar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

» Greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er varða sérgreinina
» Þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum og öðrum þeim störfum sem yfirlæknir deildarinnar telur að eigi við
» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar og er það frumskilyrði ráðningar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur » Almenn reynsla í greiningu og meðferð stoðkerfissjúkdóma
» Viðbótarþekking í hryggjarskurðlækningum
» Viðbótarþekking í gerviliðaaðgerðum og enduraðgerðum þeim tengdum
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
» Hæfni og geta til að vinna í teymi
» Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
» Reynsla í kennslu- og vísindavinnu æskileg
» Íslenskt sérfræðileyfi í bæklunarskurðlækningum

» Almenn reynsla í greiningu og meðferð stoðkerfissjúkdóma
» Viðbótarþekking í hryggjarskurðlækningum
» Viðbótarþekking í gerviliðaaðgerðum og enduraðgerðum þeim tengdum
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
» Hæfni og geta til að vinna í teymi
» Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
» Reynsla í kennslu- og vísindavinnu æskileg
» Íslenskt sérfræðileyfi í bæklunarskurðlækningum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn skal fylgja aðgerðaskrá sem sýnir fjölda og gerð aðgerða sem viðkomandi hefur framkvæmt sem aðalskurðlæknir. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfni.

Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir einnig á þeim. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn fyrir læknastöðu, sjá slóð hér fyrir neðan: Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 29.03.2019 Nánari upplýsingar Yngvi Ólafsson, yngviola@landspitali.is, 543 7610 LSH Bæklunarskurðlækningar Fossvogi 108 Reykjavík