Sálfræðingur - Sálfræðiþjónusta á geðsviði

  • Landspítali
  • Hringbraut, 101 Reykjavík
  • 13/03/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Sálfræðiþjónusta Landspítala vill ráða til starfa tvo metnaðarfulla og sjálfstæða sálfræðinga með góða samskiptafærni. Annað starfið felur fyrst og fremst í sér vinnu við greiningar á ADHD og geðröskunum en hluti starfsins felur í sér að veita hugræna atferlismeðferð. Hitt starfið felur í sér greiningar og meðferðarvinnu með fólki sem er að takast á við bráðan og alvarlegan geðvanda.
Leitað er eftir sálfræðingi sem hefur áhuga á fjölbreyttu starfi í krefjandi þverfaglegu umhverfi.

Hjá Sálfræðiþjónustunni starfa 75 sálfræðingar í ólíkum þverfaglegum teymum á ýmsum deildum Landspítala. Sálfræðiþjónustan er í stöðugri framþróun og unnið að fjölbreyttum umbótaverkefnum. Margvísleg tækifæri eru til að dýpka þekkingu í greiningu og meðferð algengra geðraskana.

Helstu verkefni og ábyrgð » Greining alvarlegra geðraskana
» Skammtíma meðferð alvarlegra geðraskana
» Ráðgjöf við starfsmenn á ólíkum deildum LSH
» Þverfagleg teymisvinna
» Önnur störf sem heyra undir starfsemi sálfræðiþjónustu Landspítala

» Greining alvarlegra geðraskana
» Skammtíma meðferð alvarlegra geðraskana
» Ráðgjöf við starfsmenn á ólíkum deildum LSH
» Þverfagleg teymisvinna
» Önnur störf sem heyra undir starfsemi sálfræðiþjónustu Landspítala

Hæfnikröfur » Áhugi og góð samskiptahæfni
» Þekking og reynsla af sálfræðilegri greiningu og sálmeinafræði
» Fyrir annað starfið er reynsla við greiningu ADHD mikill kostur
» Þekking og reynsla af hugrænni atferlismeðferð
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
» Reynsla af þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu heilbrigðisstétta æskileg
» Íslenskt starfsleyfi sálfræðings

» Áhugi og góð samskiptahæfni
» Þekking og reynsla af sálfræðilegri greiningu og sálmeinafræði
» Fyrir annað starfið er reynsla við greiningu ADHD mikill kostur
» Þekking og reynsla af hugrænni atferlismeðferð
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
» Reynsla af þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu heilbrigðisstétta æskileg
» Íslenskt starfsleyfi sálfræðings

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Störfin eru laus nú þegar eða samkvæmt samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 25.03.2019 Nánari upplýsingar Berglind Guðmundsdóttir, berggudm@landspitali.is, 543 9292 LSH Sálfræðiþjónusta H Hringbraut 101 Reykjavík