Teymisstjóri Geðheilsuteymi HH suður

  • Heilsugæslan
  • 08/03/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Sérfræðingar Stjórnendur

Um starfið

Laust er til umsóknar ótímabundið starf teymisstjóra við Geðheilsuteymi HH suður. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1.maí 2019. Umsóknarfrestur er til og með 25.mars 2019. 

Við geðheilsuteymi HH starfa m.a. geðlæknar, geðhjúkrunarfræðingar, geðsjúkraliði, liðveitendur og sálfræðingar. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Teymisstjóri heldur utan um starfsemi teymisins og ber ábyrgð á heildarþjónustu við skjólstæðinga teymis. Hann tekur þátt í þróun og uppbyggingu geðheilsuteyma Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Teymisstjóri er í samstarfi og hefur samráð við aðra sérfræðinga á sviði geðheilbrigðismála. Hann heldur utan um samskipti teymisins við stofnanir og félagasamtök utan HH. Hann veitir ráðgjöf til stofnana, samtaka og einstaklinga varðandi meðferð, leiðir og úrræði innan geðheilbrigðiskerfisins og veitir stuðning og ráðgjöf til skjólstæðinga og aðstandenda. Teymisstjóri sinnir klínísku starfi, vinnur að stöðugu endurmati á þörfum skjólstæðinga í samræmi við meðferðaráætlun og styður skjólstæðinga við að fylgja henni. 

Hæfnikröfur
Hákólanám á heilbrigðisvísindasviði.
Meistaragráða á heilbrigðisvísindasviði er kostur.
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar.
Reynsla í að vinna með einstaklinga með geðraskanir.
Hæfni og lipurð í samskiptum.
Reynsla af samvinnu við stofnanir, sveitarfélög og félagasamtök. 
Víðtæk þekking og kunnátta á ólíkum meðferðarformum innan geðheilbrigðiskerfisins. 
Kunnátta í að beita gagnreyndum meðferðarformum.
Reynsla af þróun og uppbyggingu úrræða innan geðheilbrigðiskerfisins.
Færni og reynsla til að vinna í þverfaglegu teymi. 
Góð almenn tölvuþekking.
Góð tök á rituðu íslensku máli.
Góð enskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu, sem og afrit af prófskírteinum og leyfisbréfi.

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslunnar við ráðningu í starfið. 
 
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 25.03.2019

Nánari upplýsingar veitir
Sigríður Dóra Magnúsdóttir - sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - 513-5971
Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir - ragnheidur.osk.erlendsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5044