Tækniteiknari

  • Mannvit
  • 08/03/2019
Fullt starf Hönnun/Arkitektúr Sérfræðingar

Um starfið

Hefur þú áhuga á samgöngum; umferðamálum, götum og veitum?

Mannvit leitar að tækniteiknara til að starfa með fjölmennum og fjölbreyttum hópi sérfræðinga á sviði samgangna og veitna. Á sviðinu er unnið að fjölbreyttum verkefnum í samgöngumálum; umferðargreiningum, samgönguskipulagi og forhönnun og verkhönnun samgöngumannvirkja og veitna. Reynsla er æskileg en ekki nauðsynleg.

Tækniteiknari

Mannvit óskar eftir að ráða tækniteiknara til starfa á svið samgangna og veitna. Viðkomandi þarf að hafa lokið námi í tækniteiknun og hafa góða þekkingu á AutoCad. Þekking á Autocad Civil 3D eða Microstation er einnig kostur. Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg.

Menntunar- og hæfnikröfur

  • Nám í tækniteiknun.
  • Æskilegt er að viðkomandi hafi a.m.k. 3 ára starfsreynslu í tækniteiknun.
  • Góð þekking á AutoCad.
  • Þekking á Autocad Civil 3d eða Microstation er kostur.
  • Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum.
  • Hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Einar Ragnarsson, sviðsstjóri Mannvirkja og umhverfis í síma 422 3015.

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars.

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfis, byggingarefnarannsókna, verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði verkfræði og tækni og þar starfar öflugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með fjölþætta reynslu á flestum sviðum verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.