Sérfræðilæknir í svæfinga- og gjörgæslulækningum

  • Landspítali
  • Hringbraut, 101 Reykjavík
  • 13/03/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í svæfinga- og gjörgæslulækningum á Landspítala. Starfsvettvangur innan spítalans verður að mestu við svæfinga- og gjörgæsludeild við Hringbraut. Starfsemin er fjölbreytt og felur m.a. í sér skurðaðgerðir á þvagfærum, í kviðarholi, hjarta- og brjóstholsaðgerðir á börnum og fullorðnum. Svæfingar fyrir augnskurðlækningar og tannlækningar fara einnig fram á skurðstofugangi við Hringbraut. Svæfingadeild kvennadeildar er hluti af svæfinga- og gjörgæsludeild við Hringbraut.
Fyrir utan svæfingar á skurðstofugöngum er svæft alla daga vikunnar á æðaþræðingastofum, speglunardeild og röntgendeild. Gjörgæsludeildin sinnir gjörgæslulækningum barna og fullorðinna.

Á deildinni starfa 24 sérfræðilæknar og 10 sérnámslæknar í þverfaglegu teymi og í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir spítalans.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2019. Starfið er dagvinnustarf með vaktavinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð » Vinna við svæfinga- og gjörgæslulækningar á deildinni og við flutning bráðveikra sjúklinga milli Hringbrautar og Fossvogs
» Vaktir samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna og prófessor

» Vinna við svæfinga- og gjörgæslulækningar á deildinni og við flutning bráðveikra sjúklinga milli Hringbrautar og Fossvogs
» Vaktir samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna og prófessor

Hæfnikröfur » Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Reynsla af svæfingum fyrir hjartaaðgerðir og aðrar skurðaðgerðir í brjóstholi hjá fullorðnum er skilyrði
» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna deildarinnar
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði
» Góð íslenskukunnátta

» Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Reynsla af svæfingum fyrir hjartaaðgerðir og aðrar skurðaðgerðir í brjóstholi hjá fullorðnum er skilyrði
» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna deildarinnar
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði
» Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir einnig á þeim. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn fyrir læknastöðu, sjá slóð hér fyrir neðan: Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 25.03.2019 Nánari upplýsingar Kári Hreinsson, karih@landspitali.is, 825 3790 LSH Svæfinga- og gjörgæslulækningar H Hringbraut 101 Reykjavík