Verkefnastjóri S-merktra lyfja

  • Landspítali
  • Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík
  • 14/03/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að frá og með 1. janúar 2019 færist ábyrgð fjárheimilda og umsýsla S-merktra lyfja til Landspítala, þannig að betur fari saman fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á innleiðingu og notkun nýrra og dýrra lyfja. Landspítala er falin ábyrgð og umsjón með notkun og greiðslu kostnaðar vegna S-merktra og leyfisskyldra lyfja innan og utan heilbrigðisstofnana.

Leitað er að öflugum verkefnastjóra með djúpa þekkingu á lyfjamálum til að stýra þessu verkefni. Verkefnastjórinn mun heyra beint undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs Landspítala og vinna náið með öðrum stjórnendum spítalans, í fjármálum, lyfjaþjónustu og annarri klínískri þjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð » Umsjón með sérstökum fjárlagalið vegna S-merktra og leyfisskyldra lyfja
» Yfirsýn um áætlun um notkun S-merktra og leyfisskyldra lyfja, spár um breytingu á magni á milli ára, um samþykki nýrra lyfja, verðbreytingar S-merktra lyfja o.fl.
» Samstarf við lyfjaþjónustu Landspítala varðandi m.a. S-lyf á dag- og göngudeildum og legudeildum og þau lyf sem afgreidd eru úr apóteki Landspítala gegn lyfjaávísun
» Aðkoma að ferli ákvarðana um ný S-merkt lyf og samskipti við lyfjanefnd Landspítala í því sambandi skv. verklagsreglu
» Samskipti við Lyfjagreiðslunefnd vegna greiðsluþátttöku S-merktra lyfja
» Þróun fyrirkomulags og lausna við umsýslu og afgreiðslu S-merktra lyfja á Landspítala og landinu öllu
» Samskipti við ráðuneyti og Sjúkratryggingar Íslands vegna S-merktra lyfja
» Samskipti við birgja, heilbrigðisstofnanir og lyfsala vegna S-merktra og leyfisskyldra lyfja

» Umsjón með sérstökum fjárlagalið vegna S-merktra og leyfisskyldra lyfja
» Yfirsýn um áætlun um notkun S-merktra og leyfisskyldra lyfja, spár um breytingu á magni á milli ára, um samþykki nýrra lyfja, verðbreytingar S-merktra lyfja o.fl.
» Samstarf við lyfjaþjónustu Landspítala varðandi m.a. S-lyf á dag- og göngudeildum og legudeildum og þau lyf sem afgreidd eru úr apóteki Landspítala gegn lyfjaávísun
» Aðkoma að ferli ákvarðana um ný S-merkt lyf og samskipti við lyfjanefnd Landspítala í því sambandi skv. verklagsreglu
» Samskipti við Lyfjagreiðslunefnd vegna greiðsluþátttöku S-merktra lyfja
» Þróun fyrirkomulags og lausna við umsýslu og afgreiðslu S-merktra lyfja á Landspítala og landinu öllu
» Samskipti við ráðuneyti og Sjúkratryggingar Íslands vegna S-merktra lyfja
» Samskipti við birgja, heilbrigðisstofnanir og lyfsala vegna S-merktra og leyfisskyldra lyfja

Hæfnikröfur » Háskólapróf í lyfjafræði eða önnur hliðstæð menntun innan heilbrigðisvísinda
» Haldgóð og áralöng reynsla af stjórnsýslu hjá opinberum aðila vegna lyfjamála og lyfjaþjónustu
» Góð þekking á löggjöf og regluverki varðandi lyf og aðra tengda þætti heilbrigðisþjónustu
» Yfirsýn og þekking á lyfjamálum í alþjóðlegu umhverfi
» Reynsla í stjórnun og rekstri
» Örugg framkoma og færni í mannlegum samskiptum

» Háskólapróf í lyfjafræði eða önnur hliðstæð menntun innan heilbrigðisvísinda
» Haldgóð og áralöng reynsla af stjórnsýslu hjá opinberum aðila vegna lyfjamála og lyfjaþjónustu
» Góð þekking á löggjöf og regluverki varðandi lyf og aðra tengda þætti heilbrigðisþjónustu
» Yfirsýn og þekking á lyfjamálum í alþjóðlegu umhverfi
» Reynsla í stjórnun og rekstri
» Örugg framkoma og færni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Landspítala við ráðningar á spítalanum.

Ráðið verður í starfið frá og með 1. maí 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá, auk kynningarbréfs. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 08.04.2019 Nánari upplýsingar Rúnar Bjarni Jóhannsson, runarbj@landspitali.is, 543 1129/ 824 5975 LSH Skrifstofa fjármálasviðs Eiríksgötu 5 101 Reykjavík