Forstjóri Samgöngustofu

  • Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytið
  • 15/03/2019
Fullt starf Stjórnendur

Um starfið

Við leitum að framsýnum leiðtoga með brennandi áhuga á þróun og framtíð samgöngumála á Íslandi, metnað til að veita framúrskarandi þjónustu og ná árangri í þágu almennings og atvinnulífs. Ráðherra skipar forstjóra Samgöngustofu til fimm ára frá 6. ágúst nk.

Forstjóri Samgöngustofu stýrir stofnuninni og ber ábyrgð á rekstri hennar, þjónustu og árangri. Hjá Samgöngustofu starfa 150 starfsmenn í fjölbreyttum störfum. Stofnunin fer með stjórnsýslu, öryggismál og eftirlit á sviði flugmála, umferðar- og vegamála, siglinga- og hafnamála. Meðal annarra verkefna Samgöngustofu eru rannsóknir, greining og þróun á starfssviðinu ásamt fræðslu og upplýsingamiðlun um samgöngumál.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi.
• Árangursrík reynsla af stjórnun, rekstri, stefnumótun og áætlanagerð.
• Færni til að vinna að umbótum. 
• Reynsla af alþjóðasamstarfi kostur.
• Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku nauðsynleg.
• Góð hæfni til samvinnu og í samskiptum.

Umsókn skal fylgja stutt kynningarbréf um hvers vegna sótt um starfið og upplýsingar um árangur sem viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist í starfi forstjóra Samgöngustofu.

Fjármálaráðherra ákvarðar föst laun í dagvinnu og önnur laun sbr. 39. gr. a. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um auglýst starf. 

Upplýsingar um embættið veitir Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, í síma 545 8200. 

Umsóknum skal skila rafrænt á starf@srn.is Umsóknarfrestur er til mánudagsins 1. apríl nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir.