Hugbúnaðarsérfræðingur

  • Rannís
  • 15/03/2019
Fullt starf Sérfræðingar Upplýsingatækni

Um starfið

Rannís óskar eftir að ráða hugbúnaðarsérfræðing í fullt starf. Starfið felst í hönnun, hugbúnaðargerð og umsjón með umsókna- og upplýsingakerfum fyrir Rannís. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði hugbúnaðarfræða eða annað sambærilegt nám skilyrði
• Þekking og reynsla á PHP, SQL, JavaScript og Java er æskileg
• Reynsla af hugbúnaðargerð, Agile og Scrum er æskileg
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðri samskiptafærni 
• Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði og veita góða þjónustu

Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Björnsson, sviðstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs, í s: 515 5801 eða í netfangi: sigurdur.bjornsson@rannis.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2019. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Sækja skal um á vefsíðu Rannís: www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/ og þar er einnig að finna nánari upplýsingar um starfið.

Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og afrit prófskírteina.  

Umsóknir geta gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur úr, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.
Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís. Laun greiðast samkvæmt viðeigandi kjarasamningi við fjármálaráðuneytið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Rannís er líflegur vinnustaður með nálægt 50 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á þjóðarhag og þjónustar undirbúning vísinda- og tæknistefnu.