Aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna sf.

  • Faxaflóahafnir sf.
  • 15/03/2019
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Auglýst er laust til umsóknar starf aðstoðarhafnarstjóra Faxaflóahafna sf., sem er staðgengill hafnarstjóra.

Í starfinu felst m.a.:
Áætlanagerð, forsendur hönnunar mannvirkja, eftirlit og umsjón með ástandi hafnarmannvirkja, siglingaleiðum og dýpi.
Undirbúningur lóða- og landgerðar.
Stjórn og eftirlit með gæðamálum framkvæmda.
Önnur þau störf, sem viðkomandi kunna að vera falin og falla innan eðlilegs starfsviðs aðstoðarhafnarstjóra.

Leitað er eftir starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera:
Háskólamenntun í verkfræði sem nýtist í starfi.
Reynslu af mannvirkjagerð.
Skipulagshæfni og reynslu af áætlanagerð.
Færni í samskiptum við fólk og fyrirtæki.
Góða kunnáttu og færni í ensku.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudagsins 17. apríl n.k.

Umsókn og ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila skal skilað til Faxaflóahafna sf., Tryggvagötu 17, Reykjavík eða þær sendar mannauðs- og launafulltrúa Faxaflóahafna sf. á netfangið olafur@faxafloahafnir.is.

Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 5258900.