HAFNADEILD

  • Vegagerðin
  • 15/03/2019
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi á hafnadeild. Um er að ræða fullt starf, við hönnun hafnamannvirkja

Á hafnadeild vinna um 8 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast hafnagerð. 

Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Fjölmörg verkefni eru framundan varðandi uppbyggingu hafnakerfis á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf við hönnun hafna í krefjandi umhverfi. 

Starfssvið
Vinna við hönnun hafnamannvirkja, umsjón og þáttaka í þróun hönnun hafnamannvirkja á landinu , verkefnastjórn hönnunar auk þátttöku í rannsóknarverkefnum tengdum hafnamannvirkjum og öldufari. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc.eða byggingartæknifræðingur B.Sc
• Lágmark 5 ára starfsreynsla við mannvirkjagerð
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita
• Þekking og reynsla í notkun Microstation og Inroads er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. april 2019. Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is.  

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jónas Snæbjörnsson, framkvæmdastjóri siglingsviðs (jonas.snaebjornsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.