Leikskólinn Iðavöllur - Skólastjóri

 • Akureyrarbær
 • 15/03/2019
Fullt starf Kennsla Stjórnendur

Um starfið

Fræðslusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða skólastjóra til starfa við leikskólann Iðavöll á Akureyri. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. maí 2019.

 

Skólinn opnaði í núverandi húsnæði 2001 og er einn elsti leikskóli Akureyrar. Iðavöllur er fjögurra deilda skóli með börn frá tæplega tveggja til sex ára. Einkunnarorð skólans eru Þar er leikur að læra og sem stendur er í gangi þróunarverkefnið Þar er leikur að læra íslensku. Um fjórðungur nemenda er af erlendum uppruna og/eða tvítyngd og fjölmenning einkennir starf skólans.

Iðavöllur vinnur í anda hugmyndafræði Reggio Emilia.

Nánari upplýsingar má finna á www.idavollur.is

 

Starfssvið:

 • Skólastjóri er faglegur leiðtogi sem þarf að fylkja liði um stefnu skólans og árangursríka starfshætti. Leitað er að bjartsýnum og lausnamiðuðum einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á velferð og framfarir nemenda í góðu samstarfi við starfsfólk og foreldra. Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri, mannauðsmálum og annarri starfsemi skólans og að skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir.

 

Menntunarkröfur:

 • Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið leikskólakennari.
 • Meistarapróf sem nýtist í starfi er kostur.
 • Viðbótarmenntun í skólaþróun og/eða stjórnun er æskileg.

 

Hæfnikröfur:

 • Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi.
 • Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og/eða reksturs leikskóla.
 • Reynsla af vinnu með fjölmenningu í leikskóla.
 • Reynsla af mannauðsmálum og hæfni í starfsmannastjórnun.
 • Lipurð og færni í samskiptum.
 • Gerð er krafa um vammleysi s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

 

Umsókninni skal fylgja ítarleg ferilskrá og gott kynningarbréf um umsækjanda sem skýrir áhuga viðkomandi á starfinu og hvers vegna hann sækist eftir því. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starfið og hvernig hann sér starfsemi Iðavallar þróast undir sinni stjórn.

 

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um jafnréttismál við  ráðningu í starfið.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla.

 

Allar nánari upplýsingar veitir Karl Frímannsson sviðsstjóri fræðslusviðs í síma 862-8754 og  karl@akureyri.is

 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir launadeild Akureyrarbæjar í síma 460 1060 á milli kl. 11:00 og 16:00 virka daga.

 

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar www.akureyri.is

 

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða í þjónustuveri Akureyrarbæjar, Geislagötu 9.

 

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2019