Yfirlæknir inngripsröntgen og æðaþræðinga á Landspítala

  • Landspítali
  • Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis, 101 Reykjavík
  • 02/04/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Starf yfirlæknis inngripsröntgen og æðaþræðinga á rannsóknarsviði Landspítala er laust til umsóknar. Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júní 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun sérgreinar inngripsröntgen og æðaþræðinga, þ.m.t. kennslumál og vísindastarf
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði einingarinnar
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni

» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun sérgreinar inngripsröntgen og æðaþræðinga, þ.m.t. kennslumál og vísindastarf
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði einingarinnar
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni

Hæfnikröfur » Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Færni í stjórnunarhlutverki, þ.e. fagleg ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagsleg ábyrgð
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Íslenskt sérfræðileyfi í myndgreiningu rannsóknarinngripa

» Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Færni í stjórnunarhlutverki, þ.e. fagleg ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagsleg ábyrgð
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Íslenskt sérfræðileyfi í myndgreiningu rannsóknarinngripa

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfi.
Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan.
Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 15.04.2019 Nánari upplýsingar Jón Hilmar Friðriksson, jhf@landspitali.is, 825 3586 Elías Guðmundur Magnússon, eliasg@landspitali.is, 825 3603 LSH Skrifstofa rannsóknarsviðs Hringbraut 101 Reykjavík