SÉRNÁMSSTÖÐUR Í HEIMILISLÆKNINGUM

  • Heilbrigðisstofnun Austurlands
  • Lagarás 22, Egilsstaðir, Ísland
  • 29/03/2019
Námsstaða Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) auglýsir tvær sérnámsstöður í heimilislækningum lausar til umsóknar.
HSA hefur langa reynslu af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema í heimilislækningum. Námið verður byggt á marklýsingu
fyrir sérnámslækna í heimilislækningum. Við útfærslu hennar verður auk hefðbundinnar meinafræðilegrar nálgunar kynnt hagnýtt gildi
heilsufræðilegrar (Salutogenesis) nálgunar. Áhersla verður lögð á þann fjölbreytileika sem héraðslækningar (Rural Medicine) kalla eftir og samtímis að tryggja aðgengi nemans að skipulagðri hópkennslu/námi fyrir sérfræðinemana.

Stöðurnar eru auglýstar til þriggja ára og á öðru ári, þ.e. fyrri hluta árs 2021, er gert ráð fyrir námsdvöl á heilsugæslu í Skotlandi eða
Norður-Noregi í eina til tvær vikur.


Helstu verkefni og ábyrgð
- Almennar lækningar
- Heilsuvernd
- Vaktþjónusta
- Þátttaka í kennslu læknanema og kandídata

Hæfnikröfur
- Almennt lækningaleyfi er skilyrði
- Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki
- Vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu)
- Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og faglegur metnaður
- Íslenskukunnátta áskilin

Frekari upplýsingar um stöður og umsókn

Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. Umsóknum skal skila á eyðublöðum sem fást á vef Embættis
landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og starfsleyfi og ef við á um rannsóknir og greinaskrif.
Öllum umsóknum verður svarað.
Tóbaksnotkun/notkun rafretta er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Umsóknarfrestur er til 01.05. 2019 og stöðurnar lausar frá 15.08.2019 eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veita:

Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, s. 470-3050 og 860-6830, netf. petur@hsa.is
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri, s. 470-3050 og 895-2488, netf. emil@hsa.is
Már Egilsson, yfirlæknir, s. 470-1420 og 692-8376, netf. mar.egilsson@hsa.is
Þorsteinn Bergmann, yfirlæknir, s. 470-3060 og 846-0029, netf. thorsteinn.bergmann@hsa.is