Hjúkrunarfræðingur - Viltu öðlast fjölþætta reynslu?

  • Landspítali
  • Handleiðsla og fræðsla á starfsþróunarári (myndskeið), 108 Reykjavík
  • 04/04/2019
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Við leitum eftir hjúkrunarfræðingi til starfa á smitsjúkdómadeild A7 á lyflækningasviði. Unnið er með fjölbreyttan hóp sjúklinga með ýmis konar sýkingar og sjúkdóma. Unnið er markvisst að faglegri þróun og fögnum við nýjum hugmyndum.

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala (sjá myndskeið undir frekari uppl.).
Deildin er 20 rúma sólarhringsdeild, ætluð sjúklingum með bráð lyflæknisvandamál. Deildin sérhæfir sig í smitsjúkdómum en sjúklingahópurinn er fjölbreyttur og gefast því góð tækifæri til starfsþróunar og að öðlast fjölþætta reynslu. Á deildinni starfa um 70 manns í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum sérgreinum.

Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða einstaklingshæfða aðlögun. Velkomið að heimsækja okkur og fá kynningu á starfi hjúkrunarfræðinga á deildinni.

Á deildinni taka flestir hjúkrunarfræðingar þátt í tilraunaverkefni innan Landspítala um sveigjanlegra vinnufyrirkomulag hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu, með undirbúnings- og frágangstíma og viðbragðsvöktum sem hluta af vinnuskyldu. Markmið verkefnisins er að bæta mönnun og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sólarhringsdeildum í bráðaþjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð
» Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna á deild
» Fylgjast með nýjungum í hjúkrun
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

» Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð
» Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna á deild
» Fylgjast með nýjungum í hjúkrun
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfnikröfur » Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
» Hæfni og geta til að starfa í teymi
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
» Hæfni og geta til að starfa í teymi
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Unnið er í vaktavinnu sem hefur marga kosti umfram dagvinnu. Æskilegt að umsækjandi geti hafið starf sem fyrst eða eftir samkomulagi. Um er að ræða 4 stöðugildi.
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Handleiðsla og fræðsla á starfsþróunarári (myndskeið)

Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 30.04.2019 Nánari upplýsingar Stefanía Arnardóttir, stefarn@landspitali.is, 825 3688 Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, thoring@landspitali.is, 824 5480 LSH Smitsjúkdómadeild Fossvogi 108 Reykjavík