Hjúkrunarfræðingur/ dagvinna

  • Landspítali
  • Fossvogi, 108 Reykjavík
  • 04/04/2019
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Við leitum eftir áhugasömum og framsæknum hjúkrunarfræðingum til starfa á göngudeild lyflækninga A3 Fossvogi. Möguleiki er á hlutastarfi sé þess óskað. Við bjóðum bæði nýútskrifuðum sem og reynslumeiri hjúkrunarfræðingum að koma og kynna sér starfsemi deildarinnar. Upphafsdagur starfs er samkvæmt samkomulagi.

Á göngudeild lyflækninga fer fram fjölbreytt starfsemi þar sem hver eining starfar innan sérgreina lyflækningasviðs, það eru göngudeild innkirtlasjúkdóma, gigtarsjúkdóma, lungnasjúkdóma, smitsjúkdóma og ofnæmislækninga.
Á deildinni starfa þar um 20 hjúkrunarfræðingar í nánu samstarfi við aðra faghópa og taka virkan þátt í uppbyggingu á þjónustu við sjúklinga. Góður starfsandi er ríkjandi sem einkennist af metnaði og fagmennsku.

Góð tækifæri eru til framþróunar og sérhæfingar og leitast verður við að komast til móts við áhugasvið umsækjenda við val á einingu.
Möguleiki er á stuðningi við framhaldsnám, tengsl við erlendar stofnanir, námsferðir erlendis og rannsóknarvinnu.
Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum og veitt er einstaklingsmiðaða aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga.

Helstu verkefni og ábyrgð » Sérhæfðar hjúkrunarmeðferðir
» Fræðsla og ráðgjöf til sjúklingahópa
» Eftirfylgd við sjúklingahópa
» Þróun þjónustu til sjúklingahópa
» Teymisvinna
» Uppbygging þjónustu

» Sérhæfðar hjúkrunarmeðferðir
» Fræðsla og ráðgjöf til sjúklingahópa
» Eftirfylgd við sjúklingahópa
» Þróun þjónustu til sjúklingahópa
» Teymisvinna
» Uppbygging þjónustu

Hæfnikröfur » Faglegur metnaður
» Sjálfstæði í vinnubrögðum
» Góð samskiptahæfni
» Jákvætt lífsviðhorf
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Faglegur metnaður
» Sjálfstæði í vinnubrögðum
» Góð samskiptahæfni
» Jákvætt lífsviðhorf
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Um er að ræða 3 stöðugildi.
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 24.04.2019 Nánari upplýsingar Geirný Ómarsdóttir, geirnyo@landspitali.is, 543 6045/ 824 5100 LSH Göngudeild lyflækninga F Fossvogi 108 Reykjavík