Hjúkrunarfræðingur á öldrunarlækningadeild K2 Landakoti

  • Landspítali
  • , 101 Reykjavík
  • 05/04/2019
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á öldrunarlækningadeild K2 Landakoti. Við bjóðum jafn velkominn hjúkrunarfræðing sem býr yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifaðan hjúkrunarfræðing.

Deildin er 20 rúma meðferðar- og endurhæfingardeild fyrir aldraða einstaklinga. Markmiðið er að auka hæfni einstaklingsins til þess að takast á við athafnir daglegs lífs og /eða auka líkamlega, andlega og félagslega færni þeirra. Unnið er eftir hugmyndafræði endurhæfingar sem felst m.a. í því að lögð er áhersla á að endurhæfingin sé sameiginlegt verkefni milli einstaklings sem í hlut á, þeirra sem standa honum næst og þverfaglegs teymis sem viðurkennir framlag allra þeirra sem í hlut eiga.

Á deildinni starfa um 40 manns í þverfaglegu teymi. Við vinnum markvisst að umbótum í starfi og umhverfi og höfum lagt áherslu á byltuvarnir, sýkingavarnir og fyrirbyggingu lyfjaatvika. Við leggjum áherslu á jákvæðni, fagmennsku og virðingu gagnvart samstarfsfólki og vinnustaðnum okkar.
Velkomið að kíkja í heimsókn, áhugasamir hafi samband við Jóhönnu, deildarstjóra.

Deildin er þátttakandi í tilraunaverkefni innan Landspítala um sveigjanlegra vinnufyrirkomulag hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu, með undirbúnings- og frágangstíma og viðbragðsvöktum sem hluta af vinnuskyldu. Markmið verkefnisins er að bæta mönnun og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sólarhringsdeildum í bráðaþjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð » Ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðing og ber ábyrgð á meðferð
» Skipuleggur og veitir fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
» Þátttaka í teymisvinnu

» Ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðing og ber ábyrgð á meðferð
» Skipuleggur og veitir fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
» Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur » Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
» Áhugi á hjúkrun aldraðra
» Hæfni og geta til að starfa í teymi
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Góð íslenskukunnátta

» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
» Áhugi á hjúkrun aldraðra
» Hæfni og geta til að starfa í teymi
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Starfið er laust nánara samkvæmt samkomulagi.
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 60 - 100% Umsóknarfrestur 24.04.2019 Nánari upplýsingar Jóhanna Friðriksdóttir, johannaf@landspitali.is, 543 9815/ 824 3373 Bára Benediktsdóttir, baraben@landspitali.is, 543 1787/ 824 5909 LSH Öldrunarlækningadeild B v/Túngötu 101 Reykjavík