Verkefnisstjóri skólaþjónustu grunnskóla

 • Kópavogsbær
 • Kópavogur, Ísland
 • 12/04/2019
Fullt starf Kennsla Sérfræðingar Stjórnendur

Um starfið

Kópavogsbær auglýsir eftir verkefnisstjóra til að veita skólaþjónustu grunnskóla forstöðu. Í Kópavogi eru starfræktir 9 grunnskólar og annast Menntasvið Kópavogs umfangsmikla skólaþjónustu við skólana.

Hlutverk og verksvið verkefnisstjóra

 • Faglegur leiðtogi um menntun fyrir alla og hefur umsjón með skólaþjónustu grunnskólanna.
 • Sér um skipulag stuðnings við nemendur með sérþarfir og er faglegur ráðgjafi kennara sérúrræða. 
 • Umsjón með verktökum sem sinna sérfræðivinnu innan skólaþjónustunnar.
 • Ber ábyrgð á samstarfi við aðrar stofnanir innan og utan sveitarfélags um ýmis málefni sem lúta að skólaþjónustu og menntun fyrir alla.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistarapróf á sviði sérkennslu-, menntunar-, uppeldis- eða sálfræði skilyrði.
 • Reynsla af stöfum í grunnskóla skilyrði.
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Færni til að tjá sig bæði í ræðu og riti.
 • Færni í mannlegum samskiptum og skipulagshæfileikar.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Frekari upplýsingar: 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðeigandi stéttarfélag innan BHM

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Hermannsóttir deildarstjóri grunnskóladeildar Kópavogs.

 Eingöngu er hægt að sækja um starfið á ráðningarvef Kópavogsbæjar.

Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um starfið.