Félags­mála­stjóri

 • Capacent
 • Hornafjörður, Ísland
 • 12/04/2019
Fullt starf Sérfræðingar Stjórnendur

Um starfið

Hornafjordur_400x150.gif

 

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust starf félagsmálastjóra.

 

Félagsmálastjóri ber ábyrgð á framkvæmd almennrar og sértækrar félagsþjónustu í samræmi við lög og reglugerðir þar um. Starfið felur m.a. í sér vinnu við stefnumótun og áætlanir í þeim málaflokkum, sem undir hann heyra. Starfið er fjölbreytt og krefst víðtækrar þekkingar á lögum og reglum.
Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, málefnum barna og ungmenna ásamt málefnum fatlaðs fólks og heimaþjónustu auk umsjónar með húsnæðismálum. Félagsmálastjóri vinnur að auki með viðeigandi aðilum að málefnum aldraðra ásamt því að taka þátt í vinnuhópum, ráðum, teymisvinnu og öðrum fjölbreyttum faglegum verkefnum. Félagsmálastjóri er starfsmaður félagsmálanefndar og öldungaráðs, hann undirbýr fundi nefndarinnar og boðar þá.  

Starfssvið

 • Fagleg forysta í málefnum félagsþjónustunnar, þróun hennar og stefnumótun
 • Dagleg stjórnun og rekstur
 • Áætlunargerð og eftirfylgni
 • Samningagerð
 • Undirbúningur og eftirfylgni með fundum nefnda
 • Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, ráðuneyti og aðra hagsmunaaðila

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf á sviði félagsráðgjafar eða önnur menntun sem hentar í starfið. Meistaragráða æskileg
 • Reynsla af stjórnun úr sambærilegu umhverfi
 • Þekking og reynsla af starfsemi félagsþjónustu sveitarfélaga
 • Þekking og reynsla af starfsumhverfi í opinberri stjórnsýslu
 • Ríkir leiðtoga- og skipulagshæfileikar
 • Mikill styrkur í mannlegum samskiptum
 • Metnaður, útsjónarsemi og fagmannleg vinnubrögð

 

Umsókn

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2019