Barnaverndarstofa Skjala- og gæðastjóri

  • Barnaverndarstofa
  • Borgartún 21, Reykjavík, Ísland
  • 12/04/2019
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Barnaverndarstofa leitar að öflugum skjala- og gæðastjóra í fullt starf með starfsstöð í Reykjavík. Skjala- og gæðastjóri mun gegna lykilhlutverki í innleiðingu á rafrænni skjalavörslu og stjórnsýslu hjá stofnuninni.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Ábyrgð  og umsjón með þróun skjalastefnu og rafræns skjalastjórnunarkerfis
• Umsjón með verkferlum og innleiðing gæðastjórnunar hjá stofnuninni 
• Þátttaka í innleiðingu á jafnlaunastaðlinum ÍST 85
• Móttaka, skráning, varðveisla og frágangur skjala
• Önnur verkefni s.s. umsjón með bókasafni stofnunarinnar, samskipti við Þjóðskjalasafn, almenn skrifstofustörf o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Þekking og reynsla af skjalastjórnun er skilyrði
• Þekking og reynsla af gæðastjórnun er æskileg
• Þekking á rafrænu skjalastjórnunarkerfi er kostur
• Mjög góð almenn tölvukunnátta er skilyrði
• Mikilvægt er að búa yfir góðri samskiptafærni, hæfni til að vinna skipulega og ríkri þjónustulund
• Krafa um mjög góða íslenskunnáttu í ræðu og riti
• Krafa um góða enskukunnáttu og æskileg kunnátta í einu norðurlandamáli

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisáætlun Barnaverndarstofu við ráðningar á stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl n.k. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Barnaverndarstofu í síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknir óskast sendar til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.