Grunnskólinn á Suðureyri - Skólastjóri

 • Ísafjarðarbær
 • Suðureyri, Ísland
 • 12/04/2019
Fullt starf Kennsla Stjórnendur

Um starfið

Umsóknarfrestur: 24. apríl Ísafjarðarbær

Staða skólastjóra við Grunnskólann á Suðureyri er laus til umsóknar. Um er að ræða 100% starfshlutfall. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga til að leiða þróttmikið skólastarf. Í dag eru nemendur Grunnskóla Suðureyrar um 40 og eru einkunnarorð skólans ástundun, árangur og ánægja. Næsti yfirmaður skólastjóra er sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs.  

Í Ísafjarðarbæ búa tæplega 4000 íbúar. Suðureyri er eitt hinna „fögru fimm“ þorpa sem mynda sveitarfélagið og búa þar um 250 íbúar. Á Suðureyri er íþróttahús, sundlaug og lítil verslun og einkennist svæðið af einstakri náttúrufegurð. Stutt er í alla þjónustu og er Ísafjörður í um 20 km fjarlægð. Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is.

Starfssvið:

 • Að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi

 • Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og skólasamfélagsins í heild

 • Að stýra skólanum og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, starfsmannamálum, fjárhagsáætlunum og rekstri

Menntunar- og hæfnikröfur:

 • Leyfisbréf grunnskólakennara

 • Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á grunnskólastigi

 • Lipurð og færni í samskiptum

 • Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar

 • Reynsla af stjórnun og rekstri

 • Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi

 • Góð íslenskukunnátta og hæfni til að miðla upplýsingum bæði í mæltu máli og rituðu

 • Reynsla af þátttöku í þróunarstarfi (kostur)

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í skólamálum, er skapandi, metnaðarfull(ur) og með mikla samstarfshæfni. Staðan er laus frá 1. ágúst 2019. Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Umsóknafrestur til og með 24. apríl 2019.

Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (ferilskrá), afrit af leyfisbréfi til kennslu og prófskírteinum, upplýsingar um frumkvæði á sviði skólamála og annað er málið varðar (kynningarbréf). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið.

Upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs, Margrét Halldórsdóttir, í síma 450-8000 og í gegnum tölvupóst: margreth@isafjordur.is.

Umsóknum skal skilað til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar í netfangið baldurjo@isafjordur.is. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.