Stjórnarráðsfulltrúi – Forsætisráðuneytið 

  • Forsætisráðuneytið
  • 12/04/2019
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið


Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf stjórnarráðsfulltrúa á skrifstofu yfirstjórnar. Skrifstofan fer með málefni ríkisstjórnar og ríkisráðs, lög um Stjórnarráð Íslands, samskipti við Alþingi og forseta Íslands, alþjóðasamskipti, þjóðartákn og orður, upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla. Þá ber skrifstofan einnig ábyrgð á skjalasafni ráðuneytisins og málaskrá þess.

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á skipulagningu, frumkvæði og vönduð vinnubrögð.

Starfssvið
Starfið felst meðal annars í aðkomu að undirbúningi ríkisstjórnarfunda og ríkisráðsafgreiðslna, öflun upplýsinga og gagna, svörun erinda, skráningu í vefumsjónarkerfi Stjórnarráðsins, skráningu og frágangi mála í málaskrá ráðuneytisins, þátttöku í undirbúningi ýmissa viðburða ásamt öðrum almennum skrifstofu- og ritarastörfum og afleysingum innan ráðuneytisins.
 
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Reynsla af skrifstofu- og ritarastörfum
• Sveigjanleiki og færni til að vinna undir álagi
• Góð tölvufærni og þekking á helstu Office365 forritum
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 
• Þjónustulund ásamt færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla úr stjórnsýslunni er æskileg

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ágúst Geir Ágústsson skrifstofustjóri á skrifstofu yfirstjórnar í síma 545 8400. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.
 
Umsóknir ásamt kynningarbréfi og upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu berast forsætisráðuneytinu á netfangið postur@for.is, eigi síðar en 6. maí nk. Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt heimild í 3. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.