Sérfræðingur í skýrslugerð og verkefnastjórnun

  • Reykjavíkurborg
  • Reykjavíkurborg, Borgartún, Reykjavík, Ísland
  • 14/04/2019
Fullt starf Sérfræðingar Skrifstofustörf

Um starfið

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða öfluga, snjalla og
metnaðarfulla sérfræðinga til starfa. Fjármálaskrifstofa er hluti af miðlægri
stjórnsýslu borgarinnar og starfar þvert á öll svið.

Yfirstandandi stjórnkerfisbreytingar gera ráð fyrir auknu hlutverki
fjármálaskrifstofu og þeirra eininga sem undir hana heyra og því bíða
ótal tækifæri og áskoranir starfsmanna skrifstofunnar.

Við leitum því að starfsmönnum sem eru óhræddir við að takast á við
fjölbreytt verkefni í samhentum hópi. Um er að ræða spennandi störf þar
sem gefast tækifæri á að þróa og innleiða nýja ferla og bæta vinnulag.

Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Helstu verkefni og ábyrgð 

Undirbúningur og vinnsla fjárhagsáætlunar
Umsjón og eftirfylgni með verkefnisáætlunum
Ritstjórn, vinnsla og umsjón með skýrslum og greinargerðum
Þróun og framsetning lykiltalna og mælikvarða vegna greininga og eftirlits
Meðhöndlun fjárheimilda (viðaukar og pottar)
Samskipti, ráðgjöf og þjónusta við fagsvið og kjarnasvið

Hæfniskröfur 

Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Þekking á verkefnastjórnun
Rík greiningarhæfni og færni í tölulegri gagnavinnslu
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
Gott vald á upplýsingatækni og notkun hennar til úrvinnslu gagna og skýrslugjafar
Góð íslensku- og enskukunnátta
Góð samskiptahæfni

Frekari upplýsingar um starfið  Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.   Starfshlutfall  100% Umsóknarfrestur  29.04.2019 Ráðningarform  Ótímabundin ráðning Númer auglýsingar   7040 Nafn sviðs  Fjármálaskrifstofa   Nánari upplýsingar um starfið veitir  Halldóra Káradóttir Tölvupóstur  halldora.karadottir@reykjavik.is