Rekstrarstjóri umhverfissviðs

  • Húnaþing vestra
  • Húnaþing vestra, Ísland
  • 04/05/2019
Fullt starf Iðnaðarmenn Stjórnendur

Um starfið

Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra umhverfissviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf rekstrarstjóra umhverfissviðs.

Starfssvið rekstrarstjóra
• Stjórnun þjónustumiðstöðvar í samvinnu við veitustjóra.
• Áætlanagerð og eftirlit í samvinnu við framkvæmdaráð og aðra starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á.
• Ber ábyrgð á:
o eignasjóði
o hafnarsjóði
o úrgangsmálum
• Önnur mál á sviði umhverfissviðs í samráði við sveitarstjóra.
• Rekstrarstjóri hefur starfsstöð í Ráðhúsi Húnaþings vestra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í löggiltri iðngrein sem nýtist í starfi og/eða háskólapróf í tæknigreinum kostur.
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlanagerð er æskileg.
• Góð almenn tölvuþekking skilyrði, kunnátta á teiknihugbúnaði er kostur.
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvæg.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Stefnt skal að því að viðkomandi hefji störf 1. júlí nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2019. Umsóknum skal skilað til sveitarstjóra Húnaþings vestra á netfangið gudny@hunathing.is Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Unnsteinn Óskar Andrésson, rekstrarstjóri umhverfissviðs Húnaþings vestra í síma 771-4950 eða í gegnum netfangið unnsteinn@hunathing.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.