Tónlistarskólinn á Akureyri: Aðstoðarskólastjóri

 • Akureyrarbær
 • Akureyri, Ísland
 • 10/05/2019
Fullt starf Kennsla Menning og listir Stjórnendur

Um starfið

Tónlistarskólinn á Akureyri óskar eftir aðstoðarskólastjóra í 100% starfshlutfall.

 

Tónlistarskólinn á Akureyri er rótgróin en um leið framsækin mennta- og menningarstofnun sem staðsett er í menningarhúsinu Hofi.  Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf og hefur starfsfólk hans ávallt leitast við að vera í fararbroddi tónlistarskóla hvað skólaþróun og framfarir varðar.  Mikill metnaður ríkir í öllu innra skipulagi s.s. samstarfi kennara, námsmati eða hljómsveitarstarfi og er valfrelsi nemenda sem og virkni skólans í samfélaginu í forgrunni.  Í skólanum er unnið eftir aðalnámsskrá tónlistarskóla og er áhersla lögð á uppeldisleg og samfélagsleg markmið hennar auk hefðbundinna leiknimarkmiða.

 

Við stofnunina starfa 40 manns í u.þ.b. 30 stöðugildum og stunda um 430 nemendur nám.  Skólinn starfar í nánum tengslum við grunn-, leik, og framhaldsskóla á svæðinu og heyrir undir fræðsluráð Akureyrarbæjar og sviðsstjóra Fræðslusviðs.  Þá er skólinn í nánu samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og stendur fyrir tónlistar- og leiklistarviðburðum í Hofi í samstarfi við ýmsa aðila.  Nánari upplýsingar um starfsemi skólans er hægt að nálgast á vefsíðunni www.tonak.is. 

 

Helstu verkefni og ábyrgðasvið:

 • Aðstoð við fjárhagsáætlanagerð
 • Utanumhald á innra skipulagi kennslu
 • Úrlausn starfsmannamála í samstarfi við skólastjóra
 • Nemendaúthlutun og skráning í nemendabókhald skólans
 • Utanumhald og varðveisla námsferilsgagna
 • Dagleg umsýsla og skrifstofustjórn
 • Utanumhald á innra skipulagi, verferlum, upplýsingagjöf til þjónustuþega
 • Utanumhald tölulegra upplýsinga og skýrslugerð
 • Gerð skóladagatals og tímasetning viðburða í samstarfi við stjórnendateymi
 • Listræn og fagleg stefnumótun í samstarfi við stjórnendateymi
 • Námsráðgjöf
 • Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra

 

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Grunnmenntun og yfirgripsmikil þekking á sviði tónlistar
 • Áhugi á jákvæðum samskiptum og skipulagi
 • Rík þjónustulund og lausnamiðuð hugsun
 • Reynsla af kennslu í tónlistarskóla er æskileg
 • Reynsla af starfsmannastjórnun er æskileg
 • Áhugi og reynsla af rekstrarmálum er æskileg
 • Gerð er krafa um vammleysi og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

 

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna aðstoðarskólastjórastarfi. Þá er æskilegt að umsókninni fylgi greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starfið.

 

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um jafnréttismál við ráðningu í starfið. 

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags Íslenskra Hljómlistarmanna eða Félags kennara og stjórnenda í Tónlistarskólum.

 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir launadeild Akureyrarbæjar í síma 460-1060 á milli kl. 11:00 og 16:00 virka daga.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjörleifur Örn Jónsson í síma 4601170 eða á netfanginu hjorleifurorn@tonak.is

 

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

 

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða í þjónustuveri Akureyrarbæjar, Geislagötu 9.

 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2019