Aðal­bókari

 • Capacent
 • 10/05/2019
Fullt starf Sérfræðingar Skrifstofustörf

Um starfið

Lin-2018_400x150.gif

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir metnaðarfullum einstaklingi til að gegna ábyrgðarmiklu starfi aðalbókara.

 

 

Um er að ræða framtíðarstarf og verkefnin eru fjölbreytt. Starfshlutfallið er 100%.

 

Starfssvið

 • Uppgjör og ábyrgð á bókhaldi LÍN
 • Greining á fjárhagsupplýsingum
 • Innra eftirlit með verkferlum sem tengjast fjármálasviði
 • Aðstoð við stjórnendur og endurskoðendur við uppgjör í lok árs

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Viðskiptafræðimenntun af fjármála- eða endurskoðunarsviði
 • Reynsla og þekking á bókhaldi, uppgjöri og rekstri kostur
 • Mjög góð tölvukunnátta og færni í Excel
 • Kunnátta á Navision er kostur
 • Samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnarmiðuð hugsun
 • Nákvæmni í vinnubrögðum og talnagleggni
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
 • Rík þjónustulund og jákvætt hugarfar

Umsókn

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2019

  Lánasjóður íslenskra námsmanna er félagslegur jöfnunarsjóður sem hefur það að markmiði að tryggja námsmönnum í lánshæfu námi jöfn tækifæri til náms án tillits til efnahags.

Hjá LÍN starfa um 30 starfsmenn. Gildi þeirra eru fagmennska, samstarf og framsækni.