RÁÐGJAFI á sviði starfsendurhæfingar

  • Virk starfsendurhæfingarsjóður
  • Reykjanesbær, Ísland
  • 31/05/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Ráðgjafar Sérfræðingar

Um starfið

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur leitar að ráðgjafa í 100% starf með starfsstöð í Reykjanesbæ.

Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og ein-stakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Helstu verkefni
• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði
• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Góð þekking á vinnumarkaði
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
• Kostur að vera pólskumælandi

Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum samkvæmt samningi við VIRK.

Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á vinnu- markaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar.

Nánari upplýsingar um VSFK er að finna á vsfk.is og um VIRK á virk.is.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störf.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ítarlega ferliskrá á netfangið audur@virk.is


Nánari upplýsingar veita Auður Þórhallsdóttir hjá VIRK og Guðbjörg Kristmundsdóttir hjá VSFK.